Hội nghị người lao động Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội năm 2024

Chiều ngày 24/1/2024, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hà -Thành viên HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đồng chí Trần Anh Tú – Trưởng Ban Đầu máy Toa xe; Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Ban nghiệp vụ Công Đoàn Đường sắt Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Chuyên môn, Công đoàn TCT ĐSVN. Hội nghị Người lao động năm 2024 tại Chi nhánh XN Đầu máy Hà Nội có 110 đại biểu đại diện cho gần 1000 CBCNVC-LĐ về dự.

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thử thách cả về khách quan và chủ quan đối với Xí nghiệp. Năm 2023 là năm sát nhập xí nghiệp Đầu máy Yên Viên vào xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, việc ổn định sắp xếp lại tổ chức sản xuất, bố trí lại lao động được thực hiện theo lộ trình; Đại bàn quản lý vận dụng, sửa chữa trải rộng trên 5 tuyến đường sắt; Xí nghiệp quản lý nhiều chủng loại đầu máy cũ, sử dụng lâu năm kinh phí sửa chữa đầu máy hạn hẹp. Tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, sáng tạo, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, đảng viên, người lao động trong xí nghiệp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, sản lượng vận tải của xí nghiệp đạt xấp xỉ 4,5 triệu tấn km bằng 101% so với kế hoạch; Năng suất đầu máy ngày đạt hơn 200 nghìn Tkm/máy ngày bằng 126,3% so kế hoạch. Xí nghiệp không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chỉnh bị, sửa chữa đầu máy, cung cấp đủ đầu máy có chất lượng tốt nhất phục vụ kéo tàu theo kế hoạch vận tải của TCT ĐSVN; Đầu máy sẵn sàng vận dụng thường xuyên đạt 80% trở lên, tích cực phối hợp với Trung tâm điều hành vận tải để đưa đầu máy ra vận dụng hiệu quả, đặc biệt là đầu máy nhóm I.

Số vụ trở ngại chạy tàu năm 2023 Tổng công ty tính đếm là 49 vụ, giảm 9 vụ so với năm 2022; Ki lô mét an toàn chạy tàu đạt 177,643km/vụ trở ngại, vượt chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị người lao động năm 2023 đặt ra là 150.000km/vụ trở ngại. Trong quá trình lái máy trên đường, các ban lái tàu thực hiện tốt việc quan sát, hô đáp, xử lý tình huống nên trong năm tránh được 130 vụ trở ngại.

Phong trào chạy tàu an toàn tiếp tực giữ vững, phát huy. Trong năm 2023 có 73 công nhân lái tàu được xí nghiệp và cấp trên công nhận kiện tướng lái tàu an toàn từ lần thứ nhất đến lần thứ năm (có 01 kiện tướng lái tàu an toàn lần thứ 5).

 Công tác sửa chữa lớn đầu máy hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, trong đó sửa chữa lớn cấp đại tu 01 đầu máy D12E, 06 đầu máy D19E.

Cũng trong năm 2023, xí nghiệp bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tổng công ty, đó là đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bàn thử kiểm tra năng lực làm việc của máy nén gió và blook hãm trên đầu máy D19E”, kinh phí thực hiện 300 triệu đồng, giá trị làm lợi hàng năm ước tính khoảng 213 triệu đồng. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất luôn được quan tâm, xí nghiệp có 01 sáng kiến cấp Tổng công ty “Cải tạo giá chuyển hướng D9E thành giá chuyển hướng D19E” đưa vào phục vụ sản xuất. Toàn xí nghiệp có 75 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất đem lại hiệu quả trong sản xuất, giá trị làm lợi ước tính 1,006 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số luôn được lãnh đạo xí nghiệp quan tâm, phát triển, nhiều phần mềm quản lý, quản trị doanh nghiệp được đưa vào để chỉ đạo, điều hành như: Ứng dụng phần mềm quản trị Base; Phần mềm module nhiên liệu trên nền cơ báo điện tử; Quản lý nhân sự; Quản lý xuất nhập vật tư phụ tùng, nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn; Học tập chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nghiệp vụ lên ban lái tàu trên trang Thông tin điện tử của xí nghiệp.

Năm 2023 là năm khó khăn, tuy nhiên xí nghiệp luôn chú trọng tìm việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống CBCNV. Tổng số lao động toàn xí nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2023 là 996 người, thu nhập bình quân toàn xí nghiệp là 10.473.000đ/ng/tháng. Thu nhập bình quân/ng/tháng tăng 10% so với năm 2022.

Đ/c Đỗ Thanh Hà – Ủy viên HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Hà – Ủy viên HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chúc mừng và biểu dương các thành tích đã đạt được của xí nghiệp trong năm 2023, đồng chí ghi nhận truyền thống đoàn kết toàn xí nghiệp trong năm qua nỗ lực vượt khó khăn thử thách luôn bám sát Nghị quyết của Tổng công ty giao. Đồng chí cũng đề xuất trong năm tới Xí nghiệp cần chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, an ninh đường sắt vì đó là tiền đề quan trọng để Ngành đường sắt nâng cao năng lực cạnh tranh với các loại hình vận tải khác. Đồng chí đề nghị toàn xí nghiệp nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong năm 2023, khích lệ toàn CBCVNLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tạo điều kiện để công đoàn hoạt động trong an sinh xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh xí nghiệp duy trì, phát triển, nhân rộng phong trào “Đường tàu – Đường hoa” với phương châm “Mỗi cung đường – Một loài hoa, Mỗi khu ga – Một điểm đến”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ được giao, đề nghị toàn thể CBCNVLĐ tăng cường truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy nguồn lực hiện có, khắc phục khó khăn; Giữ vững an toàn chạy tàu, khai thác, vận dụng quay vòng đầu máy có hiệu quả nâng cao năng suất lao động hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhiệm vụ sản xuất khác trong năm 2024.

Hội nghị Người lao động năm 2024 cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân xí nghiệp nhiệm kỳ 2024-2026. Năm đồng chí được Hội nghị bầu vào Ban Thanh tra Nhân dân với số phiếu đồng ý 100%./.