HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI NĂM 2023

Ngày 29/03/2023, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Năng Khang-Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn – Phó chủ tịch Công đoàn ĐSVN cùng các Ban TCT ĐSVN. 109 đại biểu đại diện hơn 1000 CB, CNVLĐ vinh dự tham dự Hội nghị.

Năm 2022 dịch Covid-19 dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi. Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Ngành Đường sắt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, sự sáng tạo linh hoạt SXKD, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn của toàn thể CBCNV-LĐ xí nghiệp tiếp tục giữ vững, nên năm 2022 Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Trong hoạt động SXKD, với tinh thần chủ động, sáng tạo, xí nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra tại Hội nghị NLĐ năm 2022. Nhiều chỉ tiêu sản phẩm thực hiện đạt giá trị cao như: Đầu máy Km tính đổi đạt 98% so KH bằng 126,6% so cùng kỳ, năng suất đm/ngày đạt 116,2% so KH bằng 125,7% so cùng kỳ. Tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ thực hiện hoàn thành kế hoạch tại Hội nghị NLĐ năm 2022 đề ra. Phong trào chạy tàu an toàn đúng giờ liên tục giữ vững, phát huy, qua đó trong năm 2022 đã có 52 công nhân lái tàu được đề nghị cấp trên công nhận kiện tướng ATCT từ lần thứ nhất đến lần thứ bẩy tại cả 2 cơ sở Hà Nội và Yên Viên. Công tác sửa chữa đầu máy các cấp gặp nhiều khó khăn, xí nghiệp đã khắc phục, tìm nhiều giải pháp hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa đầu máy được TCT phê duyệt.

Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất luôn được lãnh đạo xí nghiệp quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát huy, phát triển. Nhiều ứng dụng công nghệ được đưa vào sản xuất nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu suất làm việc. Phần mềm quản lý cơ báo tiền lương, quản lý cơ báo điện tử, quản lý văn bản, kiểm tra, trên trang thông tin điện tử của xí nghiệp nhanh chóng ứng dụng tạo hiệu quả cao. Năm 2022, xí nghiệp bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp TCT “ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thu thập và xây dựng phần mềm phân tích thông số vận hành của đầu máy D19E”. Cũng trong năm 2022, xí nghiệp vinh dự nhận cờ đổi mới KHCN của TCT Đường sắt Việt Nam.

Đ/c Hoàng Năng Khang – Phó Tổng Giám đốc TCT Đường sắt Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Năng Khang-Phó Tổng Giám đốc TCT ĐSVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xí nghiệp hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị bước sang năm 2023, xí nghiệp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị TCT giao, quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động ATCT. Ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, hoạt động chuyển đổi số. Nâng cao các biện pháp đảm bảo sửa chữa đầu máy đáp ứng tốt nhu cầu vận dụng, đặc biệt là các đầu máy nhóm I.

100% đại biểu tham dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, biệp pháp thực hiện năm 2023; Nghị quyết thực hiện năm 2023. Các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo công khai tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính công đoàn, kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân, kết quả tham gia thực hiện quy định nội bộ, Thoả ước lao động tập thể và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị cũng bầu ra 16 đại biểu tham dự Hội nghị NLĐ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2023./.