Hội thảo công tác đảm bảo an toàn chạy tàu tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội

Sáng ngày 14/6/2023, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội thảo công tác đảm bảo an toàn chạy tàu trong tình hình mới. Hội thảo nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn chạy tàu trong thời gian tiếp theo nhất là chiến dịch vận tải Hè năm 2023 đang diễn ra; Cũng như đề ra các biện pháp ngăn ngừa những tồn tại đã xảy ra trong vận tải ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn chạy tàu.

Hội thảo tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu chính là Hà Nội, Yên Viên, Yên Bái cùng các điểm cầu khác tại các Trạm đầu máy trên toàn Xí nghiệp. Tham dự Hội thảo có Ban lãnh đạo xí nghiệp, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên xí nghiệp; Lãnh đạo các đơn vị, các tổ trưởng, trạm trưởng, CNVLĐ có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về chạy tàu, sửa chữa, tổ chức chạy tàu… Đồng chí Lê Đức Ân-PGĐ, đồng chí Nguyễn Văn Thủy-PGĐ đồng chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo sau khi nghe báo cáo hiện trạng công tác quản lý, tình hình ATGT đường sắt của Xí nghiệp từ đầu năm đến nay, các biện pháp, giải pháp đảm bảo ATCT do đồng chí Nhữ Ngọc Chương báo cáo; Các đại biểu tham dự Hội thảo tại các điểm cầu đưa ra nhiều ý kiến đóng góp khác nhau đảm bảo ATCT trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Quang-Quản đốc PXĐM 3 đưa nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc bố trí sắp xếp đan xen giữa người cũ, người mới, giữa người vững vàng và người còn thiếu khuyết. Để bù đắp bổ sung lẫn nhau đòi hỏi từ đội ngũ đội trưởng, tổ trưởng tổ máy cho đến trực ban cần phải nắm rõ trong tay mình mỗi công nhân của mình có điểm gì mạnh, điểm gì yếu để sắp xếp bố trí hợp lý đây cũng là cách để bổ sung lẫn nhau và đảm bảo cho những chuyến tầu an toàn.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng nhấn mạnh việc làm mới nội dung và hình thức học tập cần ngắn gọn, dễ hiểu, đúng trọng tâm, sát thực tế đối với đội ngũ lái tàu. Các Đội trưởng, Trạm trưởng cần phải nắm bắt rõ năng lực của từng CNLT trong đơn vị để có biện pháp kèm cặp bồi dưỡng cho những cá nhân còn yếu về trình độ chuyên môn, về ý thức tổ chức kỷ luật.

Đồng chí Vũ Văn Vân phát biểu tại Hội thảo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm đúng quy trình sửa chữa, thay đổi tư duy quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Phân xưởng sửa chữa. Tổ trưởng sản xuất cần nâng cao nhận thức, tư duy mới trong công tác sửa chữa; Kết hợp việc gắn chặt sản phẩm sửa chữa với trách nhiệm của từng cá nhân trong từng công việc cụ thể, phối hợp cùng đội ngũ lái tàu bảo dưỡng đầu máy, không cho thợ sửa chữa nợ việc của đầu máy vào sửa chữa cấp khi tài xế đã khai sổ.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp kết luận: Công tác đảm bảo ATCT đặc biệt quan trọng đối với những chuyến hành xa; Việc giữ tốc độ chạy tàu cho phép theo quy định, theo công lệnh tốc độ là một trong nhiều yếu tố đảm bảo ATCT; Bên cạnh đó các ban lái máy cần thực hiện nghiêm túc công tác “Hô, đáp”, một biện pháp tiên quyết đảm bảo ATCT. Việc nâng cao học tập nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát đối với chạy tàu, nâng cao chất đội ngũ trực ban chạy tàu cũng cần quan tâm, kiểm đếm. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội thảo truyền đạt, phổ biến tới từng CBCVNLĐ tại tất cả các đơn vị trong xí nghiệp nội dung Hội thảo ngày hôm nay, để toàn xí nghiệp đồng lòng, thống nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra./.