HUẤN LUYỆN AN TOÀN NĂM 2022 TẠI XÍ NGHIỆP

Đảm bảo an toàn lao động, an toàn PCCN tại xí nghiệp là công tác thường xuyên và cấp thiết. Hàng năm, người lao động, mạng lưới ATVSV tại xí nghiệp đều được tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an toàn trong lao động. Từ ngày 31/10 ÷ 4/11/2022, Xí nghiệp tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn cho toàn bộ CBCNVLĐ. Ngoài kiến thức cơ bản về ATLĐ trong sản xuất, CBCNVLĐ còn thực hành trực tiếp về PCCC, PCCN, ứng phó nhanh các tình huống giả định đặt ra.

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ

Học kiến thức về an toàn lao động

Thực hành PCCC