Ký hợp đồng đặt hàng thực hiện 3.000 tỷ vốn bảo trì đường sắt năm 2022

Cục Đường sắt VN tổ chức ký kết hợp đồng đặt hàng thực hiện 3.000 tỷ vốn bảo trì đường sắt năm 2022.

Sáng nay (21/1), tại trụ sở Cục Đường sắt VN, Cục Đường sắt VN tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Đường sắt VN cho biết, ngày 6/1/2022 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 04 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình vận tải đường sắt năm 2021, kế hoạch vận tải đường sắt năm 2022 và các giải pháp triển khai thực hiện.

Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đặng Sỹ Mạnh ký kết hợp đồng đặt hàng thực hiện vốn bảo trì đường sắt năm 2022

Theo đó, về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, để tạo điều kiện tối đa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo văn bản số 636 ngày 19/5/2021 đến khi Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bộ GTVT cũng có Công văn số 615 ngày 20/1/2022 liên quan đến hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Đường sắt VN chủ trì làm việc với Tổng công ty Đường sắt VN để tiến hành ký hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt năm 2022. Mục tiêu bảo đảm an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông đường sắt và ổn định đời sống cho CBCNV ngành Đường sắt.

Tại lễ ký kết, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Đường sắt VN Vũ Quang Khôi và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đặng Sỹ Mạnh đã ký kết hợp đồng bảo trì đường sắt năm 2022. Tổng giá trị hợp đồng là 3.000 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, Tổng công ty Đường sắt VN sẽ thực hiện toàn bộ công việc quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia: Công tác quản lý, giám sát, bảo dưỡng thường xuyên; Công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, hoạt động kiểm định, khắc phục hậu quả bão lũ bước 2, sửa chữa đột xuất và công tác khác.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00h00 ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

“Ngay sau ký kết hợp đồng đặt hàng, Tổng công ty Đường sắt VN khẩn trương triển khai thực hiện nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo công tác an toàn hạ tầng, ATGT đường sắt cũng như các công tác khác liên quan được liên tục, hiệu quả, đúng quy định pháp luật ”, ông Khôi đề nghị.

Theo báo Giao Thông