Miễn thuế 6 tháng cuối năm cho hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid

Tất cả hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid -19 đều được miễn thuế 6 tháng cuối năm…


Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn trực tuyến.

Ngày 01/11, Tổng cục Thuế khai mạc hội nghị trực tuyến tập huấn toàn hệ thống để triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định mới với 461 điểm cầu tại các Cục Thuế và Chi cục thuế địa phương.

Một nội dung quan trọng tại hội nghị này là đồng bộ hóa việc miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đánh giá, thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp, người dân, đặc biệt, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 92, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do phong tỏa, cách ly xã hội một hoặc nhiều khu vực trên địa bàn, sẽ được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh trong quý 3 và quý 4 năm 2021.

Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ, đơn cử: ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 406 quy định một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92 quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết số 406.

Ngoài ra, Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 quy định, hướng dẫn nhiều nội dung mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đảm bảo yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế.

Đáng chú ý có quy định hộ kinh doanh quy mô lớn, sử dụng hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán để áp dụng phương pháp quản lý thuế theo kê khai.

Để triển khai đồng bộ, thống nhất công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các quy định mới và đặc biệt để việc miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, thống nhất, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu các Cục Thuế địa phương cần trung một số nội dung cơ bản.

Thứ nhất, các quy định mới phải được triển khai thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ chuyển đổi nộp thuế theo phương pháp kê khai phải có sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan thuế, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn việc sử dụng hóa đơn.

Thứ hai, đối với hộ khoán về cơ bản không có thay đổi về chính sách, quy trình cũng như các thủ tục hành chính, cơ quan thuế cần triển khai kịp thời lập bộ thuế khoán cho năm 2022 theo quy định.

Thứ ba, đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, cơ quan thuế cần phải tập trung công tác tuyên truyền, để hộ kinh doanh nắm rõ điều kiện về công nghệ thông tin phải đáp ứng khi chuyển sang bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Trước mắt, sẽ triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Phú Thọ. Theo đó, 06 Cục Thuế cần phải khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ để có thể triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh ngay từ ngày 01/01/2022.

Thứ tư, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, phân tích đối tượng, địa bàn, phối hợp xây dựng Đề án triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Thứ năm, xây dựng Đề án triển khai hóa đơn điện tử 6 Cục Thuế triển khai trong giai đoạn 1 hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2021. Trên cơ sở thống nhất với UBND về phạm vi, quy mô thí điểm triển khai, báo cáo Tổng cục, trình Bộ Tài chính trước 15/12/2021 để thực hiện từ 01/01/2022.

Thứ sáu, đối với việc miễn thuế theo Nghị quyết số 406 và Nghị định số 92, các Cục Thuế cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, sớm xác định danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, xác định danh sách các đối tượng thuộc diện được miễn thuế theo Nghị quyết số 406 để ban hành các thông báo miễn thuế cho hộ khoán chậm nhất là trong tháng 11/2021.

Nguồn: VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam