NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI KHI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NĐ 123 (Áp dụng 1/7/2022).

NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI KHI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NĐ 123 (Áp dụng 1/7/2022).
Riêng 6 tỉnh thành gồm HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định, Phú Thọ, Quảng Ninh sẽ áp dụng từ 1/11/2021 (Theo VB 10847/BTC-TCT ngày 20/09/2021)
1. Ko còn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
2. Cho vay, cho mượn hàng hóa vẫn phải xuất hóa đơn (Trước đây TT26 thì ko xuất hóa đơn)
3. Tiêu dùng nội bộ vẫn xuất hóa đơn (Trừ TIÊU DÙNG NỘI BỘ TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT RA SP thì ko xuất hóa đơn ). Trước đây là ko xuất hóa đơn
4. Khi đã sử dụng hóa đơn điện tử thì KO CẦN XUẤT RA HÓA ĐƠN GIẤY NỮA (Khi cơ quan thuế vào kiểm tra)
5.Khi xuất khẩu vẫn phải xuất hóa đơn điện tử GTGT (Trước đây thì ko cần, trước đây dùng hóa đơn thương mại, cơ quan thuế ko quản lý).
6. Ngày ký và ngày lập hóa đơn khác nhau vẫn là hóa đơn hợp pháp , hợp lý và hợp lệ NHƯNG BÊN BÁN THÌ DÙNG NGÀY LẬP ĐỂ KHAI THUẾ GTGT ĐẦU RA. Còn bên mua thì dùng ngày ký để kê khai thuế.
Ví dụ hóa đơn lập ngày 30/12/2021 nhưng ngày ký là 1/1/2022 thì bên bán kê khai vào tháng 12/2021 còn bên mua kê khai thuế đầu vào vào tháng 1/2022 (Vì hóa đơn phải đầy đủ all thông tin ngày lập và ngày ký thì hóa đơn đó mới hợp lý, hợp lê để được KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO)
Tiếp tục cập nhật XỬ LÝ SAI SÓT HÓA ĐƠN SAU NHÉ (Xem NĐ 123 và TT78 nhé)