Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Đã là truyền thống từ lâu, hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách là CBCNVLĐ tại xí nghiệp.

Nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão 2023, đoàn công tác Xí nghiệp đã đến và hỏi thăm, tặng quà các gia đình chính sách.