Thí điểm bán vé tự động xếp chỗ

Kể từ 0h00 ngày 20/6/2024 trên các đoàn tàu HP1/HP2 tuyến Hà Nội – Hải Phòng và tàu SPT1/SPT2 tuyến Sài Gòn – Phan Thiết, ĐSVN triển khai thí điểm bán vé tự động xếp chỗ khi hành khách mua vé. Phương thức này sẽ áp dụng cho ghế ngồi mềm điều hòa. Hệ thống bán vé sẽ tự động chọn chỗ cho hành khách tùy theo số lượng người đi tàu.

Theo đó khi hành khách nhập các thông tin như ga đi, ga đến, ngày đi tàu trên màn hình sẽ hiển thị các mác tàu có áp dụng giải pháp tự động xếp chỗ thì toa xe có màu sắc khác biệt đối với toa khác trên đoàn tàu.

Quy trình bán vé trên các website bán vé của đường sắt (dsvn.vnvetauonline.vnvetau.com.vn) như sau:

– Hành khách truy cập vào website bán vé chọn tàu HP1, HP2, SPT1, SPT2 nhập thông tin hành trình (ga đi, ga đến, ngày đi tàu).

– Hành khách chọn vào toa xe [Chọn chỗ tự động], màn hình chọn chỗ hiển thị danh sách chỗ trống và giá vé theo từng nhóm chỗ. Hành khách nhập số lượng vé cần mua theo nhóm chỗ mong muốn vào ô [Số lượng khách] và chọn [Mua vé] để đưa vé vào giỏ vé. Hệ thống sẽ tự động lấy chỗ cho hành khách.

Hành khách nhập các thông tin khi mua vé, thông tin xuất hóa đơn (nếu có) và thanh toán vé tàu.
Lưu ý: Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi số lượng người đi tàu, vui lòng lựa chọn nút bấm “Xóa tất cả các vé” thì hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ vé trong giỏ vé và chọn lại số lượng tại ô [Số lượng khách].

Theo:vr.com.vn