Thủ tướng chỉ đạo ngành đường sắt tăng tốc, quyết tâm làm đường sắt tốc độ cao