Tôn vinh kiện tướng An toàn chạy tàu năm 2021

Ngày 19/04/2022, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức lễ tôn vinh các kiện tướng An toàn chạy tàu năm 2021. Tham dự lễ tôn vinh có đ/c Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp, đ/c Quách Tuấn Anh-Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp, cùng Ban Giám đốc, Đoàn TNXN, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, phân xưởng và 31 lái tàu vinh dự được tôn vinh kiện tướng năm 2021.

Theo quyết định số 1587/QĐ-ĐMHN, ngày 09/12/2021 do Giám đốc xí nghiệp ban hành, công nhận 15 kiện tướng An toàn chạy tàu lần thứ 1 năm 2021; Quyết định số 28/QĐ-ĐS, ngày 28/01/2022 do Tổng Giám đốc TCT ĐSVN ban hành, công nhận 16 kiện tướng An toàn chạy tàu lần thứ 2 đến lần thứ 5 cho các cá nhân thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội. Như vậy trong năm 2021 đã có 31 cá nhân vinh dự được tôn vinh là kiện tướng ATCT. 

Để được công nhận là “Kiện tướng an toàn chạy tàu”, cá nhân phải hội tụ các yếu tố cần và đủ, đó là: Đạt 120.000 km an toàn, năm xét duyệt đạt Lao động tiên tiến; đạt 2 lần từ Lao động tiên tiến trở lên trong 3 năm liên tục liền kề thời điểm xét (thực hiện theo Quyết định số 1866/QĐ-ĐS, ngày 16/11/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Phát biểu cảm tưởng tại lễ tôn vinh, đ/c Đinh Đức Huy cho biết thật vinh dự và xúc động khi được công nhận là kiện tướng ATCT lần thứ 5. Đây là phần thưởng cao quý đối với cá nhân đồng chí cũng như nhiều đc khác.

Tại lễ tôn vinh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng-Giám đốc Xí nghiệp phát biểu: Danh hiệu kiện tướng An toàn chạy tàu là phần thưởng cao quý đối với mỗi cá nhân công tác trong Ngành đường sắt. Đồng chí mong muốn mỗi cá nhân phát huy hơn nữa những gì đã đạt được để tiếp tục đóng góp cho Xí nghiệp nói riêng, cho ngành đường sắt nói chung. Đồng chí cũng chúc các kiện tướng và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an./.

Đ/c Nguyễn Văn Thủy-PGDDXN và đ/c Vũ Xuân Dũng-PBTĐU trao quyết định công nhận kiện tướng ATCT

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng-GĐXN và đ/c Quách Tuấn Anh-CTCĐXN trao các quyết định công nhận kiện tướng ATCT