Tổng công ty ĐSVN nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Ngày 21/7, Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty ĐSVN có 82 đại biểu, gồm các đồng chí: Đặng Sỹ Mạnh, Phó bí thư Phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc TCT ĐSVN (chủ trì điểm cầu chính tại Hà Nội), Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Đảng bộ TCT ĐSVN, Hồ Hữu Hòa, Phụ trách HĐTV TCT ĐSVN, cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng công ty, HĐTV, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ĐSVN, Trưởng và phó các ban chuyên môn Cơ quan Tổng công ty ĐSVN và lãnh đạo các đơn vị thuộc TCT ĐSVN đóng trên địa bàn Hà Nội. Tại điểm cầu Sài Gòn có 5 đại biểu.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cấp uỷ các cấp chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động; tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 – 22/7 với 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên sẽ được nghe các Báo cáo viên Trung ương là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII.

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt nội dung về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ quán triệt các chuyên đề còn lại.

Để hội nghị đạt được kết quả cao, hiệu quả, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy trong toàn Đảng bộ khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Theo:vr.com.vn