TRAO THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD ĐẾN NLĐ GẶP KHÓ KHĂN

Để giảm thiểu những bộn bề khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động, Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN đã có nhiều hoạt động chăm lo cho thiết thực cho người lao động. Chương trình phối hợp giữa Công đoàn ĐSVN và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood trao các sản phẩm cho đoàn viên công đoàn, người lao động có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn là một trong các hoạt động ý nghĩa đó. 

Thực hiện công văn số 172/CĐĐS, ngày 26/07/2022 của Công đoàn ĐSVN về việc hỗ trợ sữa cho công nhân lao động, Công đoàn xí nghiệp đã nhận 60 phần quà thực phẩm dinh dưỡng Nutifood và trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong xí nghiệp./.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn