Vận tải liên vận quốc tế đường sắt tăng trưởng hai con số

Từ đầu năm đến nay, luồng hàng liên vận quốc tế có nhiều biến động nhưng sản lượng, doanh thu vẫn tăng trưởng hơn 10%.

Các tháng đầu năm 2022 hàng liên vận giữa Việt Nam – Trung Quốc tăng đột biến, nhất là hàng từ Trung Quốc sang qua cửa khẩu Đồng Đăng, gây ùn tắc cục bộ tại ga Đồng Đăng, Yên Viên.

Hoạt động vận chuyển hàng liên vận đi châu Âu đang chạy trung bình 3 đoàn tàu/tuần phải tạm dừng chạy đến nay do ảnh hưởng chiến sự Nga – Ukraine, không có nguồn hàng.

Mặt khác, một số nguồn hàng đi Trung Quốc vướng chính sách “zero Covid” nên khó khăn trong khai thác vận tải. Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế các nước, một số nguồn hàng dự kiến vận chuyển liên vận giữa các nước như trái cây từ Lào, Thái Lan quá cảnh đường bộ sang Việt Nam đi bằng đường sắt xuất Trung Quốc cũng giảm mạnh. Hàng quặng từ Lào về miền Trung Việt Nam rồi đi tiếp đường sắt sang Trung Quốc chưa chính thức khai thác vận chuyển được…

Tương tự, đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, tuyến phía Tây một số luồng hàng truyền thống như lưu huỳnh, quặng sắt xuất sang Trung Quốc sụt giảm mạnh dẫn đến sản lượng hàng liên vận quốc tế qua cửa khẩu đường sắt Lào Cai thấp.

11 tháng năm 2022 dự kiến hàng xuất qua cửa khẩu này thực hiện được hơn 219.000 tấn xếp, chỉ bằng 77% so với cùng kỳ năm 2021 và 68% so với cùng kỳ năm 2019 là thời điểm chưa có dịch. Hàng nhập dự kiến thực hiện được hơn 229.000 tấn xếp, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021 và 101% so với cùng kỳ năm 2019.

Hàng liên vận quốc tế tăng trưởng hơn 10%

Mặc dù nhiều nguồn hàng sụt giảm nhưng sản lượng, doanh thu hàng liên vận quốc tế cả năm 2022 vẫn dự kiến tăng trưởng hơn hai con số.

Mặc dù nhiều nguồn hàng sụt giảm nhưng sản lượng hàng liên vận quốc tế năm 2022 vận chuyển bằng đường sắt dự kiến vẫn tăng trưởng 10% trở lên

Đại diện Công ty Ratraco cho biết, để bù đắp luồng hàng sụt giảm, đơn vị đã tích cực tìm kiếm các luồng hàng mới. Cùng đó đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong giao dịch, thực hiện các dịch vụ, thủ tục vận chuyển trọn gói “door to door”, tăng tiện ích cho khách hàng… Vì vậy, tính 10 tháng năm 2022, sản lượng, doanh thu hàng liên vận quốc tế vẫn tăng trưởng khoảng 10-12%.

Còn theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, đơn vị này đã làm việc với đường sắt Trung Quốc và phối hợp với các công ty vận tải khác đẩy mạnh khai thác vận chuyển container quá cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng. Do đó, 11 tháng đầu năm 2022 sản lượng hàng liên vận quốc tế của đơn vị qua cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng tăng đột biến.

Cụ thể, tính riêng sản lượng hàng nhập qua cửa khẩu này trong 11 tháng tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 87% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu hàng nhập tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 101% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, sản lượng hàng xuất 11 tháng tăng 200% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 354% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu hàng nhập tăng 325% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1.357% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự kiến cả năm 2022, sản lượng hàng liên vận quốc tế của đơn vị qua cả hai cửa khẩu Lào Cai, Đồng Đăng đạt hơn 949.000 tấn, bằng 109% so với cùng kỳ 2021, trong đó: hàng nhập đạt hơn 538.202 tấn, bằng 106% so với cùng kỳ 2021; hàng xuất đạt hơn 411.000 tấn, bằng 113% so với cùng kỳ.

Theo:vr.com.vn