Xóm cà phê đường tàu ở Hà Nội sẽ phải đóng cửa từ ngày 15/9