Tổ chức tuyên truyền, học tập kiến thức về an toàn giao thông đường sắt năm 2022

Thực hiện khoản 3 – Điều 78 – Thông tư số 33/2018/TT – BGTVT ngày 15/05/2018 của Bộ giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.
Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức tuyên truyền, học tập kiến thức về an toàn giao thông đường sắt, rút kinh nghiệm thông qua các vụ tai nạn, sự cố GTĐS xảy ra trong toàn ngành Đường sắt trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ (lý thuyết) đối với các chức danh Lái tàu, Phụ lái tàu, Trực ban đầu máy kiêm quay ghi, dẫn máy, ghép nối đầu máy toa xe; Lái tàu, Phụ lái tàu kiêm quay ghi, dẫn máy, ghép nối đầu máy toa xe.
Do tình hình dịch bệnh Covd -19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covd – 19. Xí nghiệp tổ chức tuyên truyền, học tập kiến thức về an toàn giao thông đường sắt; Tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ (lý thuyết) online trên trang thông tin điện tử của Xí nghiệp.Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch thực hiện từ 08h30’ đến 18h00’ từ ngày 07/03 đến ngày 16/03/2022.
Kế hoạch, thời gian và nội dung tổ chức thực hiện theo các văn bản sau đây:
Quyết định số 37/QĐ – ĐMHN, ngày 12/01/2022 của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Quyết định Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ năm 2022 đối với các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu;
Quyết định số 38/QĐ – ĐMHN, ngày 12/01/2022 của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Quyết định Thành lập Tổ kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ năm 2022 đối với các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu;
Kế hoạch số 155/KH – ĐMHN, ngày 10/02/2022 của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ năm 2022;
Thông báo số 190/TB – ĐMHN, ngày 21/02/2022 của Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch lý thuyết nghiệp vụ định kỳ năm 2022.
Tài liệu tuyên truyền, học tập, đề cương ôn tập (lý thuyết) kiểm tra sát, hạch nghiệp vụ định kỳ năm 2022 (do các phòng AT – BVANQP và TC – HC biên soạn) được đưa lên mục “Sổ tay” và “Nghiệp vụ” trên trang thông tin điện tử của Xí nghiệp ./.