Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 01/4/2023 ÷ 07/4/2023

Ngày 03/04/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 01/4/2023 đến ngày 07/04/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 25/3/2023 – 31/3/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 58,53 m/ngày; Máy vận dụng thấp; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt về biển đỏ. Một số phòng tham mưu thực hiện tiến độ công việc được giao chậm tiến độ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 01/4/2023 – 07/4/2023 :                   

⃰  Công tác vận tải:

Tập chung các giải pháp đảm bảo an toàn chạy tàu. Thực hiện tốt thương vụ giao nhận hàng hóa; Ban hành quy trình tỉ mỉ tại kho, trạm đầu máy.

⃰  Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đầu máy trong sửa chữa. Chủ động trong sửa chữa khi thiếu PTVT; Tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong công tác sửa chữa.

⃰  Công tác khác:

Hoàn thành xây dưng mô hình tổ chức, định biên lao động của các đơn vị trong XN; Hoàn thành xắp xếp tinh gọn các phòng làm việc của các phòng, phân xưởng./.