Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 04/5/2024 ÷ 10/5/2024

Ngày 13/5/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 04/5/2024 đến ngày 10/5/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 04/5/2024 – 10/5/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 61,85 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp; Chất lượng đầu máy: Không để xảy sự cố.

Chuẩn bị đầu máy, nhân lực phục vụ chiến dịch vận tải Hè năm 2024.

Thực hiện kiểm tra đầu máy trước và sau vận dụng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Tiến độ sửa chữa đầu máy cấp lớn chậm. Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề; Chỉnh trang, chỉnh bị đầu máy theo kế hoạch còn chậm tiến độ.

Các đơn vị không bám sát thực hiện nhiệm vụ được giao nên không có số liệu báo cáo cụ thể.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11/5/2024 – 17/5/2024 :              

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Chuẩn bị nhân lực, đầu máy thực hiện BĐCT vận tải hè năm 2024.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị, chỉnh trang theo kế hoạch. Quyết liệt trong việc chỉnh trang đầu máy đảm bảo chất lượng.

Duy trì công tác khám máy nóng, tổ chức lên xuống ban lái tàu chính quy, quản lý tốt các thiết bị an toàn chạy tàu. Không đưa đầu máy không đảm bảo chất lượng ra vận dụng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh. Rà soát toàn bộ Sim trên Đầu máy, lập Zalo để hoạt động.

Tập trung hoàn thiện để đưa nội dung vận tải của phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy, điều chuyển nhân lực hợp lý.

Làm giám định cấp R1 để chạy thêm đối với đầu máy D19E-905.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng sơn đầu máy (đối với sơn, chỉnh trang đầu máy thực hiện từ 1÷2 ngày). Rà soát, quy chuẩn thống nhất PTVT, thiết bị trên đầu máy. Hoàn thành trong tuần việc đưa cầu dao tổng ra ngoài trong toàn Xí nghiệp. Tham mưu các biện pháp hạ nhiệt đối với các điểm phát sinh nhiệt trên đầu máy trong mùa nắng nóng.

Hoàn thành công tác chỉnh trang, lắp thiết bị chỉnh trang trên đầu máy. Hoàn thiện công nghệ rửa đầu máy, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị tại các điểm rửa đầu máy. Nghiên cứu, đưa công nghệ rửa cát ướt để làm sạch. Thực hiện chống nước, đá bắn vào ĐCĐK theo thông báo số 690/TB-ĐMHN, ngày 25/4/2024 của Giám đốc Xí nghiệp.

Hoàn thiện các thông số xả cát để làm cơ sở vận dụng.

Nghiên cứu đưa ra quy định về tháo lắp vòng bi đầu trục đầu máy D19E (có hướng dẫn và bảo quản trong quá trình tiện mặt lăn). Nghiên cứu xây dựng quy định phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng van hằng nhiệt.

Chế tạo gioăng bìa cho các loại đầu máy trong Xí nghiệp. BP Kho tính toán đặt hàng VTPT để kịp thời phục vụ sửa chữa.

Chế tạo gioăng của bộ thủy lực đầu máy D10H; Thực hiện đặt hàng ngày.

Phát huy hiệu quả công tác báo cáo hình ảnh sau bảo dưỡng kiểm tra.

Hoàn thiện việc nhập dữ liệu, báo cáo khối sửa chữa trên phần mềm quản lý VD-SC

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Tổ chức phân tích trách nhiệm về việc thực hiện VSMT, VSCN, chậm tiến độ sửa chữa.

Xây dựng phương án cung cấp VTPT, phục vụ sửa chữa đầu máy. Liên hệ đơn vị viết phần mềm hoàn thiện định mức, dự kiến kế hoạch VTPT tháng. Khẩn trương cải tạo các điểm rửa đầu máy cho bằng phẳng, có rãnh thoát nước.

Các đơn vị phối hợp xây dựng việc theo dõi VTPT thiếu và các bước tiếp theo trên phần mềm quản lý VTPT.

Hoàn thiện về đường tàu đường hoa trong XN và tổ chức bàn giao cho các đơn vị.

Tập trung hoàn thiện các báo cáo, nhập dữ liệu để đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC. Chỉnh trang nơi làm việc theo kế hoạch ban hành trong tháng Công nhân./.