Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 04/7/2022 ÷ 10/7/2022

Hội nghị Giao ban tuần có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc, Bí thư đoàn Thanh niên, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: 27,66 m/ngày; Công tác vận dụng và quay vòng đầu máy chưa hiệu quả; Máy lâm tu trong xưởng còn nhiều.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm sửa chữa cây nhiên liệu tại trạm Đầu máy Giáp Bát để phục vụ sản xuất; Tăng cường nhắc nhở ban lái tàu đảm bảo giờ kỹ thuật, tích cực gỡ giờ khi đủ điều kiện và đảm bảo sức khỏe cho công nhân lái tàu; Ban lãnh đạo Phân xưởng, Đội trưởng lái tàu, Trạm trưởng đầu máy giám sát chặt chẽ người lao động qua camera, tiến độ công việc trên Base, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Công tác sửa chữa: Tăng cường các giải pháp giải quyết sửa chữa bền vững để đảm bảo tiến độ và chất lượng máy, giải quyết sớm sửa chữa máy lâm tu bánh xe; Thực hiện nghiêm túc công tác 3 kiểm để đảm bảo chất lượng sửa chữa đầu máy khi ra xưởng;

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

– Phòng TC-HC: phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục triển khai tiêm văcxin phòng Covid-19 mũi 4 cho CBCNV đạt 100%

– Phòng KT-KCS: Phối hợp với phòng KH-VT để có thể lắp kính cabin mới cho đầu máy  D19E- 929 cấp đại tu.

– Giao Phó Giám đốc phụ trách vận tải chỉ đạo tổ thông kê khẩn trương hoàn thành nhập dữ liệu cơ báo tháng 5 vào phần mềm quản lý cơ báo.

– Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.