Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 11/5/2024 ÷ 17/5/2024

Ngày 20/5/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 11/5/2024 đến ngày 17/5/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 04/5/2024 – 10/5/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 64,34 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp;

Chất lượng đầu máy: Để xảy ra 04 vụ sự cố.

Chuẩn bị đầu máy, nhân lực phục vụ chiến dịch vận tải Hè năm 2024.

Thực hiện kiểm tra đầu máy trước và sau vận dụng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Tiến độ sửa chữa đầu máy cấp lớn chậm. Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề; Chỉnh trang, chỉnh bị đầu máy theo kế hoạch còn chậm tiến độ.

Chất lượng chỉnh bị đầu máy chiến dịch vận tải hè không đạt yêu cầu.

Các đơn vị hiện không nghiêm túc công tác VSMT, VSCN, quản lý chất thải nguy hại.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 18/5/2024 – 24/5/2024 :              

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Chuẩn bị nhân lực, đầu máy thực hiện nghiêm BĐCT vận tải hè năm 2024.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị, chỉnh trang theo kế hoạch.

Duy trì công tác khám máy nóng, tổ chức lên xuống ban lái tàu chính quy, quản lý tốt các thiết bị an toàn chạy tàu. Không đưa đầu máy không đảm bảo chất lượng ra vận dụng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh. Rà soát toàn bộ Sim trên Đầu máy, lập Zalo để hoạt động.

Tập trung hoàn thiện để đưa nội dung vận tải của phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện.

Triển khai đường dây nóng nhắn tin báo nguy cơ uy hiếp ATCT, sự cố, TNGT đường sắt.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy, điều chuyển nhân lực hợp lý.

Tổng hợp trình Tổng công ty đầu máy D19E-908 hết Km chạy không có trong kế hoạch sửa chữa năm 2024 đã được phê duyệt.

Chỉnh bị các đầu máy D5H và 412 để kéo về Yên Viên, Hà Nội.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đầu máy các cấp; Chỉnh trang, chỉnh bị, nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng sơn đầu máy (đối với sơn, chỉnh trang đầu máy thực hiện từ 1÷2 ngày). Hoàn thành trong tuần đưa hệ thống cầu dao tổng ra ngoài trong toàn Xí nghiệp. Kiểm tra việc gia cố đường ống trên đầu máy D12E, sự hoạt động của các khớp cao su lục lăng trên đầu máy D12E cơ sở Yên Viên. Xây dựng tiến độ sửa chữa toa xe, trục bánh xe. Hoàn thành trong tuần nhập số liệu còn thiếu trên bảng VTPT của phần mềm quản lý KTVD-SC. Hoàn thành xây dựng báo cáo hình ảnh sau sửa chữa cấp Ro, Rt, R1, CB. Rà soát đặt hàng khôi phục bộ thủy lực trên đầu máy D10H.

Hoàn thành công tác chỉnh trang, lắp thiết bị chỉnh trang trên đầu máy. Hoàn thiện công nghệ rửa đầu máy, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị tại các điểm rửa đầu máy. Nghiên cứu, đưa công nghệ rửa cát ướt để làm sạch. Thực hiện chống nước, đá bắn vào ĐCĐK theo thông báo số 690/TB-ĐMHN, ngày 25/4/2024 của Giám đốc Xí nghiệp.

Thực hiện công tác nghiệm thu trục, bánh răng bộ thủy lực của đầu máy D10 tại trụ sở Hà Nội.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Kiểm soát công tác báo cáo hình ảnh của các đơn vị đảm bảo đúng, đủ theo quy định hiện hành. Phân tích trách nhiệm của KTVD và các phân xưởng trong việc không đảm bảo chất lượng đầu máy sửa chữa cấp nhỏ.

Làm việc với nhà cung cấp hoàn thành việc chia sẻ GPS với công ty CPĐS Vĩnh Phú.

Tổ chức phân tích trách nhiệm về việc thực hiện VSMT, VSCN, đường tàu đường hoa, thực hiện chậm tiến độ sửa chữa.

Xây dựng phương án cung cấp VTPT, phục vụ sửa chữa đầu máy. Liên hệ đơn vị viết phần mềm hoàn thiện định mức, dự kiến kế hoạch VTPT tháng.

Các đơn vị phối hợp xây dựng việc theo dõi VTPT thiếu và các bước tiếp theo trên phần mềm quản lý VTPT.

Hoàn thiện về đường tàu đường hoa trong XN và tổ chức bàn giao cho các đơn vị, hoàn thiện trong tuần.

Các đơn vị bổ xung vào báo cáo tuần, tháng các nội dung kiểm đếm về: Báo cáo hình ảnh nội, ngoại thất đầu máy, Báo cáo hình ảnh công tác an toàn đầu máy; Báo cáo hình ảnh môi trường, VSMT, trụ sở. Thực hiện nhập VTPT, VTPT thiếu; Thực hiện nhận nhiên liệu, dầu mỡ, kiểm soát cơ báo; Kiểm soát phần nhập nhiên liệu, dầu mỡ./.