Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 11/7/2022 ÷ 17/7/2022

Hội nghị Giao ban tuần có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Phó giám đốc, Bí thư đoàn Thanh niên, trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực và các đơn vị báo cáo, ý kiến của các đồng chí tham dự. Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: 28,14 m/ngày; Công tác kỷ cương kỷ luật chưa đi vào nề nếp, không theo quy trình; Có 01 sự cố đầu máy cứu viện;

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Cân đối đảm bảo vận dụng đầu máy hài hòa đạt hiệu quả phục vụ tốt công tác vận tải; Tăng cường nhắc nhở, ban lái tàu đảm bảo giờ kỹ thuật tích cực gỡ giờ đủ điều kiện và đảm bảo sức khỏe cho công nhân lái tàu; Tiếp tục duy trì công tác kỷ cương kỷ luật, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ  camera, điện thoại của các ban lái tàu khi đi trên đường để phát hiện những bất cập và xử lý các tình huống kịp thời.

Công tác sửa chữa: Thực hiện nghiêm túc công tác 3 kiểm để đảm bảo chất lượng sửa chữa đầu máy khi ra xưởng; Tổ chức nâng cao chất lượng học chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ trên trang Web của Xí nghiệp cho công nhân sửa chữa đảm bảo hiệu quả và chất lượng.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

– Phòng KT-KCS: Phối hợp với phòng KH-VT đánh giá camera lắp trên đầu máy 943.

Các đơn vị chức năng căn cứ nhiệm vụ để lập kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm và hoàn thiện hợp đồng về vật tư, phụ tùng để đảm bảo sản xuất.

– Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.