Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 12/9/2022 ÷ 16/9/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 12/09/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 37:

Đầu máy vận dụng bình quân: 26,86  m/ngày, máy vận dụng thấp, chưa đạt kế hoạch.

Công tác sửa chữa: Công tác triển khai giải quyết các tồn tại còn chậm, đáng báo động như để máy lâm tu trong xưởng dài, quá lâu không có phương án để giải quyết. Các máy móc, dụng cụ sản xuất trong xưởng sử dụng không đúng quy định, công tác bảo dưỡng máy và dụng cụ sửa chữa bất hợp lý.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12/9/2022 – 16/9/2022

⃰  Công tác vận tải:

Duy trì tốt công tác hô đáp, nồng độ cồn khi lên, xuống ban. Tập trung quan sát giảm thiểu sự cố trên đường để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Bám sát biểu đồ chạy tàu, tăng cường công tác khám máy hạn chế sự cố đầu máy.

Duy trì tốt các mặt công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, sức khỏe CNLT, công tác lên xuống ban.

⃰  Công tác sửa chữa:

Tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác sửa chữa, đặc biệt khắc phục các tồn tại đầu máy và xử lý dứt điểm.

⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng KT-KCS: : Phối hợp với phòng Kế hoạch vật tư hoàn thiện dự toán trình Tổng công ty phê duyệt về sửa chữa, mua máy phát điện chính Đầu máy D19E.

+ Tập trung đầu tư chế tạo, xây dựng chế độ bảo dưỡng vật tư phụ tùng để phục vụ sản xuất.

+ Khắc phục những bất cập trong sản xuất, đặc biệt khắc phục các tồn tại ĐM và xử lý dứt điểm.

+ Kiểm tra, chỉ đạo công tác 3 kiểm đạt hiệu quả.

Tổ quản trị Web khẩn trương hoàn thiện trang Web, xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện

 Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.