Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 15/8/2022 ÷ 21/8/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 15/08/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc,  trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Khái quát chung: Đầu máy vận dụng bình quân: : 26,98 m/ngày; Công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ vận tải đáng báo động như: Sự cố đồng hồ tốc độ máy D19E- 903, kiểm tra hô đáp của CN lái tàu chưa quyết liệt, chưa kiểm soát tốt việc gỡ giờ chạy tàu, tiết kiệm nhiên liệu; Không kiểm tra về tình hình công tác bảo dưỡng về PCCC; Không kiểm tra công tác về tình hình mưa bão; Việc lãnh chỉ đạo thực hiện tốt vận tải tại phân xưởng còn chủ quan, chưa sát sao, quyết liệt.

Công tác sửa chữa: Chất lượng sửa chữa đầu máy không tốt, để xảy ra 03 vụ cứu viện đầu máy, 07 đầu máy sửa chữa trong xưởng; Việc lãnh chỉ đạo tại phân xưởng còn chủ quan, chưa sát sao để chất lượng sửa chữa đầu máy báo động.  

 Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần:

Công tác vận tải: Thực hiện nghiêm túc văn bản của TCT và xí nghiệp về việc đảm bảo ATCT. Đưa ra các giải pháp đảm bảo ATCT, giải quyết sự cố trên đường. Nâng cao chất lượng của kỹ thuật viên vận dụng, trực ban. Tăng cường nhắc nhở ban lái tàu đảm bảo giờ kỹ thuật, tích cực gỡ giờ khi đủ điều kiện.

Công tác sửa chữa: Thực hiện nghiêm túc văn bản của xí nghiệp về việc đảm bảo ATCT; Tập trung sửa chữa đầu máy lâm tu, có giải pháp để hoàn thiện sửa chữa các đầu máy lâm tu nhanh hơn tiến độ, đưa đầu máy ra phục vụ vận tải. Bám sát việc ép mâm bánh xe phục vụ sửa chữa tại nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

– Các đơn vị tập trung đầu máy, nhân lực chuẩn bị phục vụ vận tải tuần lễ 2/9/2022.

– Giao ông Phó giám đốc nội chính chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác nội nghiệp đã được phân công đảm bảo môi trường, công rãnh khơi thông tránh bị ngập úng khi có mưa bão; Kiểm đếm trách nhiệm của trưởng các đơn vị khi không hoàn thành nhiệm vụ Chỉ đạo tổ truyền thông khẩn trương hoàn thiện sơ đồ trang Web của Xí nghiệp đưa vào sử dụng để hỗ trợ trong công tác quản lý của XN; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác chấm công vân tay của CBCNV.

– Tiếp tục duy trì đảm bảo tốt công tác PCCN, PC bão lũ , VSMT, ATLĐ, phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị. Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện tiêm mũi 4 văcxin phòng Covid-19.

– Phòng KT-KCS: Chỉ đạo phân xưởng sửa chữa tổ chức phân tích, tìm nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể cá nhân trong sự cố Đầu máy 948, có giải pháp khắc phục triệt để.

– Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.