Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 16/3/2024 ÷ 22/3/2024

Ngày 18/3/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 16/3/2024 đến ngày 22/3/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 9/3/2024 – 15/3/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 60,13 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt vụ va ôtô phải cứu viện đầu máy. Chất lượng đầu máy để xảy ra 02 vụ sự cố.

Kiểm tra các đầu máy khi ra vào kho vận dụng về công tác vệ sinh, ngăn nắp đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ trên cabin đầu máy. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Tăng cường kiểm tra đầu máy sửa chữa cấp nhỏ, nâng cao chất lượng đầu máy sau chiến dịch vận tải Tết nguyên đán 2024.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 16/3/2024 – 22/3/2024 :              

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Các bất cập trên đường phải có giải pháp và báo cáo TCT kịp thời.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị, chỉnh trang theo công công văn 569 của TCT và công văn số 390 của Xí nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo hình ảnh; Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử, bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua Phòng giám sát camera.

Đảm bảo các đầu máy đưa ra vận dụng sạch đẹp, chính quy, văn hóa.

Tập trung hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện từ ngày 1/4/2024.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giờ lao động của CBCNV.

Xây dựng kế hoạch thực hiện tiến độ theo công văn số 569 của TCT. Xây dựng phương án sửa chữa đầu máy D12E-655.

Rà soát việc nhập dữ liệu, báo cáo khối sửa chữa trên phần mềm quản lý VD-SC

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, tiến độ cung cấp VTPT phục vụ sửa chữa đầu máy.

Tập trung hoàn thiện các báo cáo, nhập dữ liệu để đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC trong tháng 4 năm 2024./.