Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 17/2/2024 ÷ 23/2/2024

Ngày 19/2/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 17/2/2024 đến ngày 23/2/2024.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 10/2/2024 – 16/2/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 44,5 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp về biển đỏ, cần chắn; Sản lượng vận tải thấp. Chất lượng đầu máy để xảy ra 3 vụ sự cố.

Công tác VSCN,VSMT đầu máy của PXVDĐM 1 chưa tốt.

Kiểm tra bề mặt làm việc trục cam động cơ đầu máy D10H được 19/22 đầu máy. Làm giá treo thiết bị đuôi tàu đầu máy D10H được 15/22 đầu máy.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17/2/2024 – 23/2/2024 :                    

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong điều kiện thời tiết sương mù, mật độ tham gia giao thông cao. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Chống cứu viện kéo dài. Thực hiện công tác cấp, xả nhiên liệu, dầu bôi trơn trên đầu máy theo đúng quy định.

Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi chiến dịch vận tải Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Tăng cường kiểm tra chất lượng đầu máy sau đợt 1 chiến dịch vận tải Tết nguyên đán. Thực hiện nghiêm kiểm tra nồng độ cồn khi lên xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Thực hiện nghiêm túc công tác “CQ-VH-AT” trên cabin đầu máy. Phối hợp các đơn vị thiết kế chế tạo tủ đựng đồ trên cabin đầu máy (hoàn thành 30/3/2024).

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử và bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giờ lao động của CBCNV.

Tập trung kiểm soát chất lượng đầu máy sau đợt 1 chiến dịch vận tải Tết nguyên đán. Cung cấp đủ đầu máy phục vụ chiến dịch vận tải Tết Giáp Thìn 2024.

Kiểm soát chặt công tác sơn đầu máy. Xây dựng phương án, lộ trình cụ thể làm chuyên sâu chất lượng đầu máy D10H. Chỉnh sửa hệ thống rửa đầu máy khu vực Yên Viên.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Đôn đốc, kiểm đếm trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng hợp, kiểm soát về việc đánh giá chất lượng cơ báo. Thống nhất lịch giao ban tuần tại các khu vực. Rà soát nhân lực tại các đơn vị, bố trí ban kíp hợp lý trong sản xuất.

Tổng hợp, tham mưu khen thưởng, chấn chỉnh các tồn tại sau chiến dịch vận tải Tết Giáp Thìn 2024.

Giao nhiệm vụ quản lý, đưa máy cắt CNC vào hoạt động./.