Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 19/9/2022 ÷ 23/9/2022

Hội nghị Giao ban tuần ngày 19/09/2022 có các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị, thường trực thi đua Xí nghiệp và phụ trách Y tế, do Giám đốc xí nghiệp chủ trì.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 38:

Đầu máy vận dụng bình quân: 25,45  m/ngày, máy vận dụng thấp, chưa đạt kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: Công tác lên ban chưa đúng QTQP, chưa triển khai thực hiện công tác cơ báo điện tử giai đoạn 3.

Công tác sửa chữa: máy lâm tu sửa chữa trong xưởng SCĐM còn nhiều.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19/9/2022 – 23/9/2022

⃰  Công tác vận tải:

Duy trì tốt công tác hô đáp, nồng độ cồn khi lên, xuống ban. Tập trung quan sát giảm thiểu sự cố trên đường để đảm bảo an toàn chạy tàu.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình cơ báo điện tử giai đoạn 3 của TCT, xong trước ngày 23/09/2022.

Phối hợp cùng phòng KT-KCS, AT-BVANQP xây dựng phương án kiểm tra các thông số của hệ thống bơm gió đầu máy trên tuyến thống nhất.

Triển khai hướng dẫn CNVLĐ truy cập, sử dụng cây thư mục Nghiệp vụ trên trang Web xí nghiệp.

⃰  Công tác sửa chữa:

Đẩy nhanh tiến độ đầu máy sửa chữa lâm tu trong xưởng SCĐM.

⃰  Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

Phòng KT-KCS: : Xây dựng kế hoạch sửa chữa, kiểm định thiết bị máy năm 2023. Tham mưu mua và chế tạo dụng cụ phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

        Phòng ATBVANQP: Chỉ đạo công tác PCCN tại các đơn vị trong Xí nghiệp và các đơn vị thuê mặt bằng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác PCCN, an ninh trật tự trên địa bàn Xí nghiệp./.