Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 29/9/2023 ÷ 6/10/2023

Ngày 2/10/2023, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 29/9/2023 đến ngày 6/10/2023.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Giám đốc kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 23/9/2023 – 29/9/2023:

Đầu máy vận dụng bình quân: 59,18 m/ngày; Tình hình ATGT phức tạp.

Chất lượng đầu máy để xảy ra 02 vụ sự cố.

Tại các điểm chuyên thoi, dồn đầu máy phải chờ kế hoạch dài. Đặc biệt tại Ga Đồng Đăng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 30/9/2023 – 6/10/2023 :                    

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Cân đối đưa đầu máy vào sửa chữa, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn đầu máy năm 2023.

Công tác sửa chữa:

Chủ động đảm bảo PTVT trong sửa chữa. Bố trí, điều chuyển nhân lực sửa chữa đảm bảo hài hòa thu nhập. Đáp ứng tốt công tác nâng cao năng lực chuyên môn.

Công tác khác:

Công tác PCCC: Rà soát, ban hành các quy định về PCCC. Đưa cầu dao điện tổng tại các khu vực ra ngoài cửa làm việc. Nghiêm cấm để xe máy tại nơi làm việc, trong nhà xưởng. Nghiêm cấm sạc điện xe tại nhà để xe.

Rà soát, hoàn thành việc đào tạo kiêm nhiệm nhiệm vụ cho các đơn vị. Tổ chức tốt chế độ làm việc theo ban kíp.

Đảm bảo mọi mặt an toàn trong công tác PCCN, ATLĐ, ANTT, VSCN, VSMT./.