Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 20/4/2024 ÷ 26/4/2024

Ngày 22/4/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 13/4/2024 – 19/4/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 63,99 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp, đặc biệt vụ trật bánh đầu máy 249; Chất lượng đầu máy để xảy ra 04 vụ sự cố.

Thực hiện kiểm tra đầu máy trước và sau vận dụng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo hình ảnh theo quy định.

Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề; Chỉnh trang, chỉnh bị đầu máy theo kế hoạch còn chậm tiến độ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 20/4/2024 – 26/4/2024 :              

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp.

Chuẩn bị nhân lực, đầu máy phục vụ vận tải ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2024.

Khẩn trương đưa đầu máy vào chỉnh bị, chỉnh trang theo kế hoạch. Đảm bảo đầu máy đưa ra vận dụng sạch đẹp, chính quy, văn hóa, an toàn.

Duy trì công tác khám máy nóng, tổ chức lên xuống ban lái tàu chính quy, quản lý tốt các thiết bị an toàn chạy tàu. Không đưa đầu máy không đảm bảo chất lượng ra vận dụng.

Tập trung hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy, điều chuyển nhân lực hợp lý.

Thực hiện chỉnh bị, chỉnh trang đầu máy theo kế hoạch ban hành. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các đầu máy trong xưởng sửa chữa để đảm bảo cung cấp đủ đầu máy phục vụ vận tải các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2024.

Bám sát chỉ đạo, nghiệm thu công tác chỉnh trang, chỉnh bị, nâng cao chất lượng, sơn đầu máy. Tổng hợp, xây dựng tiến độ để đưa các đầu máy chưa đảm bảo chất lượng sơn vào chỉnh trang.

Hoàn thiện việc nhập dữ liệu, báo cáo khối sửa chữa trên phần mềm quản lý VD-SC

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Rà soát, tổng hợp, lập danh sách các vị trí đặt bình cứu hỏa theo đúng quy định (công văn 637/TB-ĐMHN). Ban hành các quy định báo cáo, xử lý hình ảnh về công tác AT trước khi chạy tàu; Quy định báo cáo hình ảnh về guốc hãm, thông số kỹ thuật chiều dày guốc hãm khi trả đầu máy làm cấp, bảo dưỡng. Hoàn thành dự kiến bắt đầu máy vào sửa chữa bổ xung năm 2024. Báo cáo về việc sơn táp lô cabin đầu máy.

Chỉnh sửa các tài khoản trên Base, trang thông tin xí nghiệp. Xây dựng kế hoạch phổ biến văn bản mới trong điều hành.

Xây dựng VTPT bổ xung cho các đầu máy sửa chữa cấp. Triển khai việc chỉnh trang nhà lưu trú, mua sắm thiết bị phục vụ. Đặt hàng VTPT cho đầu máy D10H vào sửa chữa cấp đại tu.

Tập trung hoàn thiện các báo cáo, nhập dữ liệu để đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC, hoàn thiện trước ngày 1/5/2024./.