Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 9/3/2024 ÷ 15/3/2024

Ngày 11/3/2024, Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban sản xuất tuần từ ngày 9/3/2024 đến ngày 15/3/2024.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Xí nghiệp, Các Trưởng phòng chuyên môn, Quản đốc các phân xưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN xí nghiệp, Thường trực thi đua XN.

Sau khi nghe các khu vực, đơn vị báo cáo; Ý kiến của các đồng chí tham dự, Chủ trì Hội nghị kết luận:

Công tác thực hiện trong tuần 2/3/2024 – 8/3/2024:

Đầu máy vận dụng bình quân: 60,93 m/ngày, gần đạt sản lượng vận tải theo kế hoạch; Tình hình ATGT phức tạp. Chất lượng đầu máy để xảy ra 04 vụ sự cố.

Tổ chức các chức danh kiểm tra, áp máy, đặc biệt trong những ngày thực hiện  BĐCT mới sau Tết nguyên đán.

Tăng cường kiểm tra đầu máy sửa chữa cấp nhỏ, nâng cao chất lượng đầu máy sau chiến dịch vận tải Tết nguyên đán 2024.

Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 9/3/2024 – 15/3/2024 :                

Công tác vận tải:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối ATCT. Vận dụng hiệu quả đầu máy, đặc biệt đầu máy nhóm I. Hoàn thiện các quy định điều hành tập trung, đảm bảo giờ kỹ thuật chạy tàu.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về báo cáo hình ảnh; Thực hiện nghiêm các giải pháp về nhiên liệu, chống tiêu cực nhiên liệu.

Tập trung chỉ đạo thực hiện BĐCT mới sau Tết nguyên đán đảm bảo ATCT trong điều kiện giao thông phức tạp.

Kiểm soát chặt công tác ghi chép cơ báo điện tử, modul nhiên liệu, TBĐT và đánh giá chất lượng cơ báo điện tử, bám sát đưa thông tin đầu máy vận dụng lên trang Zalo của Trực ban. Tập trung khai thác, nắm bắt tình hình qua Phòng giám sát camera.

Đảm bảo các đầu máy đưa ra vận dụng sạch đẹp, chính quy, văn hóa.

Tập trung hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý kỹ thuật VD-SC vào thực hiện từ ngày 1/4/2024.

Thực hiện nghiêm kiểm tra nồng độ cồn khi lên xuống ban đối với trực ban đầu máy và ban lái tàu.

Công tác sửa chữa:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa đầu máy. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giờ lao động của CBCNV.

Thực hiện nâng cao chất lượng đầu máy theo chuyên đề. Tăng cường kiểm soát chất lượng đầu máy sau chiến dịch vận tải Tết nguyên đán. Chuẩn bị đầu máy cho chiến dịch vận tải hè 2024.

Kiểm soát chặt công tác sơn đầu máy. Chỉnh sửa hệ thống rửa đầu máy khu vực Yên Viên. Xử lý dứt điểm sự cố về ĐCĐK và sửa chữa TBĐT kéo dài. Kiểm tra tổng thể VĐK trên tất cả các đầu máy.

Rà soát công việc cần làm đối với đầu máy D9E để bổ xung vào kế hoạch sửa chữa năm 2024. Xem xét điều chỉnh nội dung, tiến độ đối với các vấn đề về chất lượng đầu máy D10H. Hoàn thiện tiếp cận và làm chủ hệ thống camera trên đầu máy.

Công tác khác:

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc trong toàn Xí nghiệp.

Kiểm soát việc bố trí nhân lực theo khối lượng công việc đối với các phân xưởng sửa chữa đầu máy.

Chỉ đạo triển khai công tác học tập kiến thức chuyên môn đối với TBĐM và khối sửa chữa.

Cung cấp kịp thời VTPT phục vụ sửa chữa đầu máy. Bám sát Ratraco trong việc thực hiện sửa chữa toa xe./.