Kết luận của Giám đốc Xí nghiệp tại Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 7 ÷ 13/02/2022

Ngày 07/02/2022, Giám đốc Xí nghiệp chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 07 ÷ 13/02/2022  để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ  trong tuần.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Xí nghiệp, trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc Xí nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của các khu vực, ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, Giám đốc Xí nghiệp kết luận:

Khái quát chung: Trong chiến dịch vận tải tết Nhâm Dần Xí nghiệp được Tổng công ty giao chạy tàu toàn bộ các tuyến, đặc biệt là tuyến Thống Nhất. Công tác chạy tàu được chuẩn bị tốt, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.Công tác chuẩn bị Tết cho CBCNV được chăm lo chu đáo. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được quan tâm, tặng quà và động viên tinh thần cho người lao động. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị tâp trung mọi nguồn lực vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra nhắc nhở chấn chỉnh qua camera giám sát, camera online, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, chất lượng vận tải, giảm thiểu va quệt. Bố trí nhân lực đảm bảo an toàn chạy tàu. Triển khai thực hiện phương án tổ chức hoạt động vận tải đường sắt đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Cần tăng cường tập trung mọi biện pháp trong công tác phòng, chống dịch tại khu vực để đảm bảo công tác vận tải, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Về công tác sửa chữa: Công tác bảo dưỡng,công tác chỉnh bị đầu máy, giảm thiểu nguy cơ sự cố đầu máy đảm bảo hiệu quả phục vụ vận tải; Đặc biệt là chiến dịch vận tải tết đợt 3 năm 2022. Phòng Kỹ thuật- KCS phối hợp với phòng AT-BVANQP, Kế hoạch vật tư liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng như Bảo hiểm, công an để nhanh chóng được phép đưa đầu máy 946 bị tai nạn vào sửa chữa sớm lấy máy phục vụ vận tải.