Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh kiểm tra việc thực hiện phong trào CQ-VH-AT và thăm công nhân tuyến Hà Nội – Đồng Đăng

Ngày 6/10/2023, đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN do Chủ tịch HĐTV Đặng Sỹ Mạnh dẫn đầu đã có chuyến công tác kiểm tra việc thực hiện phong trào Chính quy – Văn hoá – An toàn và thăm công nhân 1 số đơn vị trên tuyến Hà Nội – Đồng Đăng. Tham gia đoàn công tác còn có các ông: Phan Quốc Anh – Phó TGĐ, Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch CĐ và lãnh đạo các ban: ANAT, QLHT và TCCB.

Kiểm tra công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xoá bỏ lối đi tự mở, làm đường gom tại km 50+050 – km 53+200 qua khu vực TP. Bắc Giang, tuyến Hà Nội – Đồng Đăng, ông Đặng Sỹ Mạnh biểu dương Công ty CP ĐS Hà Lạng đã phối hợp với chính quyền địa phương xoá bỏ được 75 lối đi tự mở và làm được hơn 1 km hàng rào hộ lan, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục triển khai rộng rãi mô hình này trên toàn tuyến. Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: “Phải xem đây là mô hình điểm và tổ chức tuyên truyền rộng rãi để các công ty quản lý đường sắt làm theo”.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra việc thực hiện phong trào “Đường tàu – đường hoa” trong khu vực. Trước đó, vào ngày 4/10/2023, tại thị trấn Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ và Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã phối hợp ra quân trồng cây hoa dọc 2 bên đường sắt, từ Km 114+875 đến Km 115+600.

Trong chuyến công tác, đoàn công tác của Tổng công ty đã đến kiểm tra điều kiện ăn ở, làm việc và thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân các khu vực: Ga Kép, Đá Đồng Mỏ và khu ga Bắc Thuỷ.

Một số hình ảnh đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện phong trào CQ-VH-AT và thăm công nhân tuyến Hà Nội – Đồng Đăng:

Đoàn công tác kiểm tra công tác xoá bỏ lối đi tự mở, làm đường gom tại km 50+350 – km 52+400, tuyến Hà Nội – Đồng Đăng

Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh thăm và tặng quà công nhân Công ty CP Đá Đồng Mỏ

Trồng cây lưu niệm tại Công ty CP Đá Đồng Mỏ

Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh thăm công nhân khu ga Bắc Thủy

Theo:vr.com.vn