Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối DNTW

Ngày 10/10, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 22/10/2007 và nay là Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc (32 đảng ủy cấp trên cơ sở, 01 đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng ủy cơ sở) trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính nhà nước và 02 đảng bộ cơ quan, với 1.140 tổ chức cơ sở đảng, 5.902 chi bộ trực thuộc, 87.899 đảng viên.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 69 (khóa XII), ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước trong Khối. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ được đổi mới toàn diện, chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp. Đảng uỷ Khối đã tập trung lãnh đạo kiện toàn mô hình, tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Đã tiếp nhận 03 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Đảng uỷ Khối. Chỉ đạo thành lập 01 đảng bộ cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, tiếp nhận 59 tổ chức đảng; chuyển giao 09 tổ chức đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp được gần 5.000 đảng viên, đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Thẩm định 557 hồ sơ bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý; hồ sơ bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu bầu phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc. Trao đổi với các cơ quan liên quan thẩm tra xác minh 76 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được tăng cường gắn với thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.774 tổ chức đảng, 12.231 đảng viên; giám sát 1.739 tổ chức đảng, 9.285 đảng viên. Công tác dân vận tiếp tục được chú trọng và đổi mới, gắn với dân vận chính quyền với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức chính trị – xã hội. Đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận; tổ chức hàng nghìn cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. 

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 176,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nộp ngân sách nhà nước toàn Khối ước đạt 224,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ phòng chống dịch của cả nước với số tiền 32.188 tỷ đồng, tham gia công tác an sinh xã hội với tổng số tiền thực hiện trên 4.950 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800.000 người lao động.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid-19 nhưng các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cơ bản được bảo toàn và phát triển. Đóng góp ngân sách 17%-23% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả nước. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối cũng luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ; tích cực, chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19… với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục làm tốt việc quán triệt cụ thể hoá và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ Khối; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa chế độ tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp; lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức chính trị – xã hội nhằm phát huy dân chủ, xây dựng chuẩn mực về văn hóa doanh nghiệp; thực hiện các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; đảm bảo an ninh năng lượng; đảm bảo an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và chúc mừng Đảng uỷ Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả đạt được trong những năm vừa qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tập đoàn được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm đến người lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu

Chủ tịch nước khẳng định, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối vẫn duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, và thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn được vốn nhà nước, đóng góp 17%-23% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm; luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ chống dịch, hỗ trợ người nghèo… góp phần quan trọng trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

“Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò then chốt của nền kinh tế, là kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, không chỉ để giải quyết các thách thức phát triển kinh tế – xã hội, mà còn là một trong những “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch nước khẳng định.

Đề cập những kết quả đạt được so với tiềm lực, vị thế, nguồn vốn các doanh nghiệp nhà nước then chốt đang nắm giữ còn chưa tương xứng đồng thời nêu một số tồn tại, thách thức với doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các quy định của Ban Bí thư về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương. Chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức đảng đảm bảo đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Cùng với đó là tăng cường nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nhất là khi đất nước đang trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch thì vai trò của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước càng trở nên quan trọng hơn. 

Trước nguy cơ giảm phát của nhiều nền kinh tế lớn và xung đột quân sự trên thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để có các đối sách phù hợp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối DNTW

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các doanh nghiệp Nhà nước phải được kiện toàn nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh mình, hình thành các chuỗi giá trị.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp Nhà nước cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chương trình 30a của Chính phủ về xoá đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; cần tập trung cho các giải pháp giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.

Lắng nghe các kiến nghị của lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét, kiến nghị giải quyết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo:vr.com.vn