Công đoàn ĐSVN: Đại hội lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Hôm nay (12/7), tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với tinh thần “Đổi mới – Trách nhiệm – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, người lao động

Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Đường sắt VN lần thứ XV đề ra. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) được quan tâm thường xuyên; các hoạt động của tổ chức công đoàn đều hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm.

Bên cạnh đó, công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc tham gia, xây dựng các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. 

Toàn cảnh đại hội

Các cấp công đoàn đã phối hợp chuyên môn xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch liên tịch để hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả. Công đoàn các cấp đã chủ động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật với thực tiễn.

Các cấp công đoàn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đảm bảo điều kiện lao động cho NLĐ; tăng cường sự chỉ đạo và phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, các đơn vị từ ngành đến cơ sở đã vận dụng các nguồn quỹ, nguồn tài chính công đoàn để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần động viên kịp thời CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động chăm lo, quan tâm, hướng về NLĐ tập trung vào các dịp cao điểm như “Tết nguyên đán”, “Tháng công nhân”, “Tháng ATVSLĐ”. 

Chủ tịch HĐTV Đặng Sỹ Mạnh và Chủ tịch Công đoàn ĐSVN Mai Thành Phương tặng quà Tết cho người lao động khu vực Nha Trang

Kết quả, ở cấp ngành đã thăm hỏi 3.383 lượt NLĐ ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên 1.155 trường hợp bị ảnh hưởng do bão lũ; hỗ trợ xây 13 nhà tình thương, sửa chữa 8 mái chống dột; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ NLĐ có con nhập học. Tổ chức cho 11.404 lượt CNVCLĐ đi nghỉ mát, tham quan học tập; hàng năm hỗ trợ 274 khu ga tổ chức tết sum vầy; động viên, thăm hỏi 4.645 lượt NLĐ có trên 5 năm trực đêm giao thừa; xây dựng 70 công trình nước sạch, nhà vệ sinh, nâng cấp cải tạo bếp ăn tập thể, công trình phục vụ hoạt động văn hóa – thể thao… Tổng kinh phí là 146,93 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, Công đoàn Đường sắt VN đã chủ động thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy từ cơ quan Công đoàn Đường sắt VN đến các cấp trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam và điều kiện thực tế cũng như mô hình tổ chức, bộ máy của tổng công ty; phát huy năng lực đội ngũ công chức, cán bộ công đoàn các cấp.

Các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp công đoàn trong toàn ngành quan tâm và triển khai thực hiện, có sự sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tiễn; cách thức triển khai phong trào từng bước có sự điều chỉnh, tập trung hướng tới cơ sở và trực tiếp là đoàn viên, người lao động.

Trong đó, phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy vai trò, được các cấp quan tâm duy trì và triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 do Tổng liên đoàn phát động, giai đoạn 1 có 749 sáng kiến, cải tiến được đăng ký. Thông qua các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua đó đã có 3.898 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất với tổng giá trị làm lợi hơn 14 tỷ đồng; 223 công trình, sản phẩm trị giá 633 tỷ đồng.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ngành đường sắt và càng có ý nghĩa hơn khi đường sắt được Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng liên đoàn) tin tưởng, lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong khối các công đoàn tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam đạt được trong giai đoạn vừa qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tổ chức Công đoàn cũng như của ngành vận tải đường sắt Việt Nam. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 77 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Đường sắt Việt Nam, một trong những cái nôi của phong trào công nhân cách mạng Việt Nam. Coi đó là tiền đề, nền móng để thích ứng, phát triển bền vững trong điều kiện, bối cảnh tình hình mới, giai đoạn hiện nay và cả những năm tiếp theo.

Duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua do Tổng liên đoàn và ngành phát động, huy động tiềm năng trí tuệ, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động cống hiến, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của đơn vị và của ngành.

Công đoàn cần tập trung làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, coi đây là điểm then chốt để đoàn viên, người lao động luôn gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn, sát thực tiễn, gần cơ sở, hướng về đoàn viên, người lao động, ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút người lao động gia nhập và hoạt động công đoàn…

“Để Nghị quyết và tinh thần đại hội sớm lan tỏa, hiện thực hóa trong thực tiễn, ngay sau đại hội, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Đường sắt VN khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình hành động  triển khai thực hiện nghị quyết đại hội với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả”, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN phát biểu tại Đại hội

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt VN nhấn mạnh, đường sắt vừa trải qua những năm tháng của nhiệm kỳ rất đặc biệt, chưa có tiền lệ: Có những khoảng thời gian cạn kiệt dòng tiền, vướng mắc về giao nguồn bảo trì, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến tất cả các mặt hoạt động, đặc biệt nhất là công tác vận tải. Tuy nhiên, đường sắt đang từng bước phục hồi. Năm 2022, vận tải đường sắt đã có lãi sau nhiều năm thua lỗ, năm 2023 đã đi qua hơn 6 tháng, kết quả sản xuất kinh doanh đáng ghị nhận, việc làm, đời sống thu nhập của người lao động đang từng bước được cải thiện.

Trong những nố lực, kết quả đó, Công đoàn Đường sắt VN và các cấp đã phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, chăm lo, cho đoàn viên, NLĐ toàn ngành; là cầu nối, gắn kết NLĐ với doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì và phục hồi mạnh mẽ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những giải pháp mang tính truyền thống, công đoàn còn có nhiều giải pháp sáng tạo, thực hiện quyết liệt và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt VN đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn trong toàn ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

“Các cấp công đoàn, nhất là cơ sở cần chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động để NLĐ, đơn vị, doanh nghiệp chủ động các giải pháp tự thân, khắc phục những tồn tại, phát huy những lợi thế đang có, duy trì kỷ cương, kỷ luật, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cùng nỗ lực chung của đơn vị và toàn ngành”, ông Đặng Sỹ Mạnh nói; đồng thời đề nghị các cấp công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, ứng dựng khoa học công nghệ, tham gia tích cực vào chuyển đổi số, giải pháp số. Xây dựng ngành đường sắt là điểm sáng về xanh, sạch, đẹp, chính quy, văn hóa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các địa phương và cả nước.

BCH Công đoàn Đường sắt VN khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Đường sắt VN khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Ban chấp hành khóa XVI có 31 ủy viên; tại đại hội đã bầu 30 ủy viên. Đại hội giao cho Ban chấp hành khóa XVI tiếp tục kiện toàn, bổ sung vào thời điểm thích hợp, khi mô hình tổ chức của Tổng công ty Đường sắt VN ổn định.

Ban chấp hành khóa XVI đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 8 ủy viên, chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa XVI.

Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban chấp hành khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt VN Mai Thành Phương gửi lời cảm ơn đại hội đã tín nhiệm. Để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Phương đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành về kết quả của đại hội và các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ mà đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Theo:vr.com.vn