Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua năm 2022

Cụm thi đua số 01 thuộc Tổng công ty ĐSVN tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Lâm, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty ĐSVN; đại diện Ban Nghiệp vụ Công đoàn ĐSVN; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Cụm thi đua số 01.

Được thành lập năm 2022, Cụm thi đua số 01 gồm 06 Chi nhánh KTĐS: Hà Nội, Hà Thái Hải, Hà Lào, Lào Cai, Hà Lạng và Chi nhánh ga Đồng Đăng. Ngay sau khi thành lập, Chi nhánh KTĐS Hà Nội – đơn vị Cụm trưởng đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động thi đua, khen thưởng; xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm Cụm thi đua đảm bảo phù hợp thực tiễn, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động năm 2022.
Năm 2022, được sự quan tâm của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo sát sao các hoạt động, phong trào thi đua, với tinh thần “Đoàn kết – Vượt khó – An toàn – Phát triển” và phương châm “Tất cả cho an toàn, khách hàng và hướng về người lao động”, các đơn vị trong Cụm thi đua đã khắc phục khó khăn, nhất là trong quý I năm 2022, do ảnh hưởng dịch Covid -19, số nhân lực phục vụ chạy tàu thiếu rất lớn đến công tác điều hành sản xuất tại các đơn vị trong Cụm; để khắc phục, các đơn vị đã kịp thời linh hoạt điều động lao động trong nội bộ đơn vị và lao động giữa các đơn vị trong Cụm thi đua đến hỗ trợ, làm việc, đảm bảo sản xuất liên tục, an toàn, Cán bộ, NLĐ các đơn vị đã nỗ lực thi đua trong lao động sản xuất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua như “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chính quy – Văn hóa – An toàn”, “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”. Các phong trào thi đua đều thực hiện có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an toàn chạy tàu, ATLĐ, PCCN, giảm sự cố giao thông ĐS do chủ quan gây ra. 
Cũng trong năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong đơn vị, 02 đơn vị trong cụm là Chi nhánh KTĐS Hà Nội và Chi nhánh ga Đồng Đăng được tặng Cờ của Ủy ban QLVNN, Chi nhánh KTĐS Hà Lào đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến Tổng công ty ĐSVN.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Lâm, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng công ty ĐSVN đã biểu dương những thành tích Cụm thi đua số 01 đạt được trong năm 2022, chia sẻ những khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD của Tổng công ty ĐSVN năm 2023, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đơn vị trong Cụm, tham mưu báo cáo Tổng công ty xem xét hỗ trợ, giải quyết như: tạo điều kiện về kinh phí hoạt động Cụm, điều chỉnh các tiêu chí hoạt động chấm điểm quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế SXKD các đơn vị, giải pháp khắc phục khó khăn về nhân lực lao động, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Trao đổi về phương thức, hình thức báo cáo, đổi mới tổ chức hoạt động trong các Cụm thi đua trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực cho NLĐ, đồng chí nhấn mạnh một số hoạt động phong trào thi đua của Tổng công ty năm 2023 cần có các biện pháp tổ chức thiết thực, hiệu quả như: phối hợp đăng ký thực hiện các công trình sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Chính quy – Văn hóa – An toàn” giai đoạn 2012 – 2022; triển khai Luật thi đua khen thưởng năm 2022 và thực hiện văn bản của Chính phủ về “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí”.
Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023, thống nhất bầu Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải làm Cụm trưởng, Chi nhánh KTĐS Hà Lào là Cụm phó Cụm thi đua năm 2023.
Việc tổ chức hoạt động các Cụm thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng đối với các đơn vị trong Tổng công ty; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua làm cơ sở cho việc lựa chọn các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị trong Tổng công ty noi gương, học tập.
Theo:vr.com.vn