Cụm Thi đua số 3 Ủy ban QLVNN tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ngày 09/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 3 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Cụm thi đua số 3 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm 5 đơn vị: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC); Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA).

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Thái Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Minh Hoàng – Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Cụm Thi đua số 3, có đồng chí Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc VIMC, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 3; đồng chí Phạm Thị Hồng Hương – Phó Tổng giám đốc VEC, Phó cụm trưởng Cụm thi đua số 3 và các đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3.

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Phong trào thi đua của Cụm bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Báo cáo kết quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 3, đại diện VIMC (Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2022) cho biết: Năm 2022, trước những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; xu hướng khu vực hóa, cạnh tranh kinh tế gia tăng. Đặc biệt, các diễn biến liên quan đến cuộc xung đột quân sự  Nga – Ukraine kéo dài và rất căng thẳng; các rủi ro vĩ mô tiếp tục gia tăng như lạm phát tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia; giá dầu tăng mạnh và nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng… khiến các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 gặp không ít khó khăn như giá nhiên liệu liên tục ở mức cao đã gây nhiều bất lợi trong việc duy trì giá cước cạnh tranh, tăng chi phí sản xuất, kinh doanh…

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức và được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành đã tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; bằng các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực, các tổng công ty đã tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã bám sát các mục tiêu, nội dung công tác thi đua chung của Cụm và từng đơn vị để truyền thông, tổ chức, động viên CBCNV, người lao động trong từng đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Bám sát chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động và chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid 19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022” do Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát động, ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 3 đã phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong Cụm cũng đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, trọng tâm, trước mắt như thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; thi đua đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… nhằm hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động, điển hình như phong trào “Chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, tiết kiệm làm lợi” (VIMC); “An toàn – Thuận tiện – Thân thiện – Đúng giờ – Hiệu quả” (VNR); “Xanh – Sạch – Đẹp , bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” (VEC), “Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số” (ACV)…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các Tổng công ty đã tích cực triển khai và cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể và thông qua các phong trào thi đua thiết thực, tập trung đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các phong trào thi đua năm 2022 đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và kịp thời theo sát từng sự kiện của đơn vị, khuyến khích CBNV, người lao động hăng hái tham gia vào các hoạt động chung của Tổng công ty. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, những nhân tố mới, mô hình mới trên các lĩnh vực đời sống và công tác. Những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã trở thành điểm sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ ở cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các Tổng công ty. Trong đó, một số đơn vị trong Cụm đã  đạt nhiều thành tích nổi bật như ACV có tổng doanh thu ước đạt 17.146 tỷ đồng, bằng 147,34% kế hoạch năm và bằng 203% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.192 tỷ đồng, bằng 280,28% kế hoạch năm và bằng 976% so với năm 2021; Tổng nộp ngân sách ước đạt 1.548 tỷ đồng, bằng 644% so với năm 2021. Đặc biệt các dự án trọng điểm như Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1) đã đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Việc triển khai đề án cơ cấu lại được VNR triển khai đảm bảo lộ trình, thời gian theo kế hoạch phê duyệt. Năm 2022, VNR đạt tổng doanh thu 7.340,2 tỷ đồng, đạt 110,1% kế hoạch năm, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm trước; đã giảm lỗ được 195,8 tỷ đồng.

VIMC đạt doanh thu hợp nhất là 15.020 tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch và bằng 105% so với năm 2021; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt: 3.300 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch và bằng 93% so với năm 2021; Khối cảng biển tiếp tục tăng trưởng ổn định và phát triển thêm được 07 tuyến dịch vụ container mới; tăng cường, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các tuyến vận tải mới.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã có những đổi mới tích cực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2022. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, đại diện Cụm 3 đã chỉ ra một số hạn chế như việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ở một số đơn vị còn chưa được duy trì thường xuyên; việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng kịp thời, khen thưởng đột xuất, nhất là khen cho người lao động trực tiếp còn ít. Một số doanh nghiệp chưa năng động, sáng tạo trong việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm cho gương điển hình tiên tiến chưa tạo được sức lan tỏa trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, các biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những nhân tố mới trong Cụm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra nhiệm vụ năm 2023 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

 Các ý kiến tham luận cũng đề xuất xây dựng phong trào liên kết của Cụm thi đua số 3 nhằm tạo sự chung sức, chia sẻ nguồn lực, tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị trong Cụm để hợp tác, kết nối, xây dựng hệ sinh thái giao thông vận tải.

Đồng chí Phạm Minh Hoàng  – Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 3

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hoàng  – Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 3 trong năm 2022 dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trong Cụm rất ấn tượng. Đồng chí Phạm Minh Hoàng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua – khen thưởng, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động nhằm khuyến khích, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ủy ban là đơn vị tham gia soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, do đó, các đơn vị trong Cụm cần sớm đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thi đua – khen thưởng gửi Ủy ban tổng hợp báo cáo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương góp ý dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi).

Đồng chí Thái Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Thái Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ II Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao Cụm thi đua số 3 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã vượt qua mọi khó khăn trong năm 2022, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Thái Mạnh Hùng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,  phong trào thi đua này liên quan đến cả 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3, do đó, Cụm cần lồng ghép, đưa thành phong trào thi đua trong năm 2023. Khi phát động phong trào cần có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để các phong trào thi đua đi vào thực chất, có hiệu quả cao.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Cụm thi đua số 3 tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua Khen thưởng các đơn vị trong Cụm có kế hoạch đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các Tổng công ty và các đơn vị thành viên đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cấp tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Với kết quả đạt được và qua kết quả bình xét sau khi chấm điểm theo quy định, Cụm thi đua số 3 đã đề xuất khen thưởng như sau: 5/5 đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động Xuất sắc;  03 đơn vị nhận Cờ Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm: VIMC, VEC và VNR; 01 đơn vị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ là ACV.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 3 đã bầu ra Cụm trưởng năm 2023 là ACV, Cụm phó là VNR. Đồng chí Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng giám đốc ACV, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể các đơn vị trong Cụm với 7 nội dung trọng tâm. Cụm thi đua số 3 kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Cụm tích cực hưởng ứng và hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, nắm vững thời cơ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Tổng Giám đốc VNR

Đồng chí Lê Đức Cảnh – Phó Tổng giám đốc VNA

Đồng chí Lê Quang Trung – Phó Tổng giám đốc VIMC

Đồng chí Nguyễn Quốc Phương – Phó Tổng giám đốc ACV

Đồng chí Phạm Minh Hoàng Hoàng  – Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua 3 năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đồng chí Phạm Minh Hoàng Hoàng  – Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua năm 2023