Thư chúc mừng năm mới 2024 của Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh

Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Đặng Sỹ Mạnh viết thư gửi toàn thể Cán bộ, Đảng viên, CNV-LĐ nhân dịp năm mới 2024. Toàn văn bức thư như sau: