Kết luận của Giám đốc Xí nghiệp tại Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ 10 ÷ 16/01/2022

Ngày 10/01/2022, tại phòng họp Xí nghiệp, Giám đốc Xí nghiệp đã chủ trì Hội nghị giao ban sản xuất tuần từ ngày 10 ÷ 16/01/2022 (tuần 2) để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đã thực hiện trong tuần trước và triển khai nhiệm vụ tuần 2 và các tuần tiếp theo.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Xí nghiệp, trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc Xí nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ trong tâm của các khu vực, ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, Giám đốc Xí nghiệp kết luận:

  1. Khái quát chung

Máy VD bình quân thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra (25,63m/ngày); sự cố chạy tàu giảm.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Xí nghiệp tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất thích ứng an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Trong Xí nghiệp không để dịch bệnh lây lan.

  1. Một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 2

Các đơn vị tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các giải pháp phòng chồng dịch Covid. Cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các dơn quan chức năng, thành phố Hà Nội, Tổng công ty ĐSVN, của Xí nghiệp về công tác phòng chống Covid. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng chống Covid như thực hiện 5K, quét mã QR Code, đo thân nhiệt. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bện Covid, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm.

Về công tác vận tải, yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì việc nhắc các ban lái tàu thực hiện tốt các quy định về chạy tàu, ATGTĐS; công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra nhắc nhở chấn chỉnh qua camera giám sát, camera online, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, chất lượng vận tải, kịp thời phát hiện, phản ánh và xử lý các trường hợp gây mất an toàn chạy tàu. Giảm thiểu va quệt, đặc biệt trong mùa mưa bão, tình trạng ngập nước, sạt lở đất, đá…Triển khai thực hiện phương án tổ chức hoạt động vận tải đường sắt đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Quản lý phiếu thưởng, quản lý cơ báo, thoi dồn, tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường chống tiêu cực nhiên liệu, vận chuyển hàng cấm đạt hiệu quả. Khu vực vận tải phối hợp với khu vực sửa chữa trong công tác vận dụng đầu máy đảm bảo hiệu quả, ann toàn

Về công tác sửa chữa yêu cầu các đơn vị duy trì tốt công tác sửa chữa đầu máy các cấp, nâng cao chất lượng sửa chữa đảm bảo tiến độ chất lượng, đáp ứng đủ máy phục vụ vận tải. Phối hợp với khu vực vận tải để có kế hoạch bắt máy sửa chữa các cấp đảm bảo theo đúng các quy định. Xây dựng kế hoạch để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đầu máy cấp Ro tại Trạm đầu máy Giáp Bát.

Về các mặt công tác khác, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các công việc được giao đúng tiến độ, chất lượng. Giám đốc cũng đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

– Ban chỉ đạo phòng chống dịch  Covid-19 của XN tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường trực BCĐ hằng ngày cập nhật thường xuyên tình hình các vùng dịch theo cấp độ trong toàn quốc, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, địa phương, các trường hợp tiếp xúc, liên quan đến F0, F1, F2 để hàng ngày triển khai trong toàn Xí nghiệp. Tham mưu kịp thời cho Giám đốc các biện pháp, giải pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan, đảm bảo thích ứng an toàn sản xuất.

– Tiếp tục duy trì thực hiện công tác tổ chức xét nghiệm Covid -19 sàng lọc ngẫu nhiên cho CNBCV Xí nghiệp để sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để có bioeenj pháp phòng chống.

– Các đơn vị căn cứ tình hình dịch cụ thể của các địa phương và căn cứ các văn bản chỉ đạo của Xí nghiệp, có phương án bố trí lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả sản xuất.

– Phòng ATBVANQP phối hợp các đơn vị duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm tra đảm bảo ANTT, an toàn PCCC; xây dựng phương án về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường năm đảm bảo an toàn cho dịp tết Nhân Dần năm 2022. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ kiểm soát người ra vào Xí nghiệp  thực hiện nghiêm “5 K”, khai báo Y tế điện tử bắt buộc khi vào XN.

– Phòng Kỹ thuật- KCS: xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phương án tiết kiệm điện, nước của Xí nghiệp.

– Các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, thường xuyên cập nhật các thông tin tài liệu trên trang điện tử của Xí nghiệp. Ngoài ra các đơn vị được giao phối hợp xây dựng các phần mềm phục vụ sản xuất của Xí nghiệp khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng.