Phê duyệt dự án cải tạo đường sắt Vinh – Nha Trang

Bộ GTVT vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, với tổng mức đầu tư hơn 1.189 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm, từ năm 2022 đến năm 2025.

Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh – Nha Trang do Ban QLDA đường sắt làm chủ đầu tư, điểm đầu tại ga Vinh (Km319+202), điểm cuối tại ga Nha Trang (Km1314+930).

Tổng chiều dài dự án khoảng 995,728km. Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang thuộc gói 7.000 tỷ vốn trung hạn 2016-2020.

Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án cải tạo đường sắt Vinh – Nha Trang

Dự án sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục: cải tạo các cầu yếu; cải tạo kiến trúc tầng trên, sửa chữa nền đường yếu một số đoạn; cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong (R<400m) và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước); cải tạo, nâng cấp một số ga hành khách và hàng hóa.

Nguồn vốn đầu tư sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ như sau: Năm 2022 khoảng 83 tỷ đồng; năm 2023 khoảng 330 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 530 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 129 tỷ đồng. Dự kiến chuyển tiếp giai đoạn sau số vốn còn lại.

Dự án sẽ triển khai thi công trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 27,65 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng, do UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định tổ chức thực hiện.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường sắt lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, tuân thủ quy định, phụ hợp với thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận.