Tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý KCHT và vận tải ĐS

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Đặng Sỹ Mạnh đã có buổi làm việc tại Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng về các Giải pháp chuyển đổi số hạ tầng và giám sát phương án vận tải đường sắt.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phân ban QLKCHT ĐS khu vực 2; Lãnh đạo và các phòng liên quan của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT các Công ty CP Vận tải ĐS Hà Nội, Sài Gòn, Chi nhánh Vận tải ĐS Đà Nẵng và Công ty CP CNTT Halovi, đơn vị phối hợp trong việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số.

Với mục tiêu “Nghiên cứu xây dựng giải pháp chuyển đổi số hệ thống hạ tầng kỹ thuật của ĐSVN theo mô hình Digital Twin ứng dụng trên nền tảng bản đồ số Map4D”, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Công ty CP CNTT Halovi để triển khai thí điểm việc xây dựng giải pháp chuyển đổi số hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ km 756+200 đến km 784+000. Trong năm 2022 hai đơn vị đã phối hợp tiến hành khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin KCHTĐS, hiện nay đang hoàn thành việc xây dựng giải pháp phần mềm quản lý KCHTĐS để vận hành thực tế và đánh giá nghiệm thu. Phần mềm hiện đã thực hiện công tác quản lý danh mục, tình trạng kỹ thuật tài sản KCHTĐS (cầu, hầm, nhà ga, ke ga, đường ghi, đường ngang, taluy,…), quản lý hình ảnh tài sản 360 độ và đặc biệt là bước đầu đã đưa công tác quản lý tài sản KCHTĐS từ km 756+200 đến km 784+000 ứng dụng lên bản đồ số KCHTĐS.

TGĐ Đặng Sỹ Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đối với demo phần mềm Giám sát phương án vận tải đường sắt, Công ty CP CNTT Halovi trình bày giải pháp ứng dụng CNTT để giám sát, theo dõi số lượng hành khách đi tàu, thu thập dữ liệu kết hợp với phần mềm bán vé điện tử để thực hiện việc phân tích dữ liệu, dự báo và giám sát phương án vận tải hành khách thông qua phần mềm đặt tại máy chủ để đưa ra các giải pháp đề xuất trong việc nâng cao hiệu quả công tác vận tải hành khách. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện tính năng các phần mềm, đặc biệt là đối với các tình huống phát sinh trong thực tế và yêu cầu hiện nay của công tác quản lý tài sản KCHTĐS, quản lý hoạt động vận tải. Những khó khăn cũng được đề cập, đó là tình trạng kỹ thuật KCHTĐS còn lạc hậu, chưa vào cấp, nguy cơ thiên tai, bão lũ làm hư hỏng KCHTĐS còn cao, việc phổ cập nâng cao trình độ CNTT cho CBCNV cũng là một trong những yêu cầu quan trọng của công tác chuyển đổi số trong thời gian tới,…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN Đặng Sỹ Mạnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, các Công ty CP Vận tải trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác, nhất là trong việc quản lý tài sản KCHTĐS. Đồng thời ghi nhận sự chủ động sự hợp tác, tận tâm trong công việc của Công ty CP CNTT Halovi, mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Công ty Halovi trong lĩnh vực CNTT thời gian tới. Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, các Công ty CP Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Halovi để hoàn thiện các phần mềm ứng dụng, đề xuất phương án hợp tác và nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, có cơ chế tài chính phù hợp đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện việc thí điểm xây dựng giải pháp chuyển đổi số hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ km 756+200 đến km 784+000 để nhân rộng kết quả trong Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng và các đơn vị quản lý KCHTĐS toàn ngành. Đối với phương án ứng dụng CNTT để giám sát phương án vận tải đường sắt, Tổng Giám đốc yêu cầu các Công ty CP Vận tải ĐS Hà Nội, Sài Gòn khẩn trương phối hợp với Công ty Halovi để tổ chức khảo sát và xây dựng phương án thực hiện thí điểm trong thời gian tới.

Theo:vr.com.vn