Tổ chức thành công 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đảng trực thuộc

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN về “Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở”; từ ngày 25/9 đến 18/10/2023, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức 03 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty ở 03 khu vực: miền Bắc (25 -27/9), miền Nam (11 – 12/10), miền Trung (16 – 18/10), cho 493 bí thư chi bộ và ủy viên cơ sở.

Phát biểu tại các Lớp bồi dưỡng, đồng chí Lương Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nêu rõ: Trong những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối  đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nhiều nội dung mới rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt Tổng công ty có nhiều tín hiệu mới trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống chính trị … Bên cạnh đó Đảng ủy Tổng công ty đã thể chế hóa và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở và chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, qua theo dõi và công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng của một bộ phận bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở còn hạn chế, đa số kiêm nhiệm nhiều chức danh …; đồng chí cũng đề nghị các Báo cáo viên của Đảng ủy Tổng công ty bám sát thực tế, hướng dẫn các bí thư chi bộ, các ủy viên cơ sở nắm vững  các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trong thời gian 3 ngày học tập, các Báo cáo viên là những cán bộ của các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN đã hướng dẫn, trao đổi trực tiếp 06 chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng, bao gồm: Công tác tổ chức của Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên; Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác tư tưởng và dân vận của cơ sở đảng; Công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên; Nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, chi bộ và công tác tài chính của Đảng.

Ngoài ra, các Báo cáo viên còn dành 01 buổi để các học viên trao đổi, hướng dẫn xử lý các tình huống thực tế tại cơ sở và kết hợp làm bài thu hoạch cuối khóa. Qua đó giúp các học viên nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh

Theo:vr.com.vn