VNR nhận cờ dẫn đầu thi đua năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Sáng 20/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, xu hướng tác động mạnh hơn tới kinh tế toàn cầu. Trong nước, tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi tình hình thế giới chuyển biến. Những thuận lợi và khó khăn đan xen này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội; trong đó, có hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư – phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch công tác năm 2023, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Cụ thể, Ủy ban đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kế hoạch triển khai huy động nguồn lực của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu tham gia vào phát triển kinh tế – xã hội; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban; Kế hoạch hành động của Ủy ban triển khai thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 19/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Thông báo số 40-TB/TW ngày 14/9/2017 của Bộ Chính trị về Đề án “Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”. Ủy ban đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ, thúc đẩy các Tập đoàn, Tổng công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Trong năm 2023, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 Tập đoàn, Tổng công ty đạt 1.135.743,61 tỷ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 53.256,32 tỷ đồng (không tính Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) bằng 166,09% kế hoạch năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước đạt 79.252,01 tỷ đồng bằng 199,96% kế hoạch năm 2023 và bằng 120,22% so với cùng kỳ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty đạt được trong năm 2023. Trong những năm qua, Ủy ban đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức; tiếp nhận đầy đủ để thực hiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty triển khai các dự án quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để phát hiện các vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp; Chủ động thực hiện các hoạt động đối ngoại; tìm kiếm đối tác đầu tư tài chính quốc tế cho 19 Tập đoàn, Tổng công ty; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp ngành công thương.

Đồng chí Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty đạt được trong năm 2023. Đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh: Thành công này rất quan trọng, góp phần làm bức tranh kinh tế trong nước sáng lên trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn ảm đạm. Đồng thời, kết quả này là sự nỗ lực lớn của Ủy ban, các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu với những cách làm đổi mới, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và sự phối hợp của các Bộ, ngành.

Trong năm 2024 và thời gian tới, cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch về sản xuất – kinh doanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty chú trọng phát triển về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường các yếu tố về văn hóa trong điều hành, lãnh đạo doanh nghiệp. Ủy ban cũng như các Tập đoàn, Tổng công ty cần xem đây là nhiệm vụ chi phối, nòng cốt trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế được giao. “Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo đức kinh doanh để làm cho mọi người cùng yêu doanh nghiệp, yêu Tập đoàn, Tổng công ty của mình; từ đó, sẽ xem doanh nghiệp nhà nước như doanh nghiệp của mình để chăm lo, chắt chiu, bảo vệ, giữ uy tín, cải tiến kỹ thuật” – đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí Võ Văn Dũng, đặc biệt là quan điểm chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) xem việc xây dựng môi trường văn hóa là một trong 10 nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết số 33-NQ/TW đã xác định xây dựng môi trường văn hóa là một trong 5 mục tiêu chung. Theo đó, doanh nghiệp được xem là đơn vị cơ sở cần phải xây dựng môi trường văn hóa. Bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “gắn văn hóa doanh nghiệp với đạo đức kinh doanh và tuân thủ pháp luật”, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá: Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiêu chí đạo đức kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

“Thay mặt cho Lãnh đạo Ủy ban, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty đóng góp vào kết quả công tác chung của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2023 vừa qua” – đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nói.

Nhân dịp này, Hội nghị đã vinh danh những tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vinh dự được nhận cờ dẫn đầu thi đua năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là về sản xuất, thị trường, đầu tư…; tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng; đẩy mạnh đầu tư, phát triển góp phần xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, năng lượng, công nghiệp, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị theo các chuẩn mực tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo điều kiện và lộ trình phù hợp.

Theo:vr.com.vn