Xí nghiệp xử lý người lao động vi phạm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi hơi thở có nồng độ

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của thủ tướng chính phủ về các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trong thời gian vừa qua Xí nghiệp đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa để CBCVNLĐ thực hiện nghiêm quy định, không sử dụng rượu, bia, các chất có nồng độ cồn khi làm việc, trước và sau khi lên ban đối với công nhân lái tàu và các chức danh liên quan đến vận tải; không tham gia giao thông khi hơi thở có nồng độ cồn.

Công tác giao ban hàng ngày, hàng tuần tại các đơn vị đều đề cập nhắc nhở, quán triệt đến công tác thực hiện việc phòng chống tác hại của rượu, bia. Ban Giám đốc xí nghiệp luôn đề cập, quán triệt tới việc tác hại rượu bia, nghiêm cấm sử dụng rượu bia, các chất kích thích, các chất có nồng độ cồn đối với mỗi CBCNVLĐ khi làm việc, lên xuống ban lái tàu.

Công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với các ban lái tàu, chức danh liên quan tới vận tải thực hiện nghiêm túc, việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra nhanh, kiểm tra di động tại nhiều địa điểm khác nhau được thực hiện liên tục với tần suất nhiều hơn. Tuy nhiên, một số ít CNVLĐ vẫn chưa ý thức được tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông; trách nhiệm về việc vi phạm nồng độ cồn và đảm bảo ANTT, ATGTĐS.

Hình ảnh minh họa

Tối ngày 11/9/2023, tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, lập biên bản vi phạm hành chính Người điều khiển phương tiện giao thông: Ông P.C.T, sinh năm 1996, địa chỉ tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở (0,237mg/l). Ông P.C.T là Phụ lái tàu thuộc đội lái tàu 5, phân xưởng đầu máy 3, Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Ngay sau khi Xí nghiệp nhận được công văn của Cục cảnh sát giao thông và công điện của TCT ĐSVN, Xí nghiệp tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm của người lao động; Xí nghiệp đã tiến hành xử lý đối với vi phạm của ông P.C.T theo đúng quy định hiện hành.

Qua sự việc vi phạm của ông P.C.T, Ban Giám đốc yêu cầu các đơn vị, bộ phận quán triệt sâu sắc đến từng người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân đối với việc vi phạm nồng độ cồn và đảm bảo ANTT, ATGTĐS; Tuyệt đối không uống rượu bia, đồ uống có nồng độ cồn trước, trong giờ làm việc, không điều khiển phương tiện giao thông khi hơi thở có nồng độ cồn. Thực hiện nghiêm túc công điện số 484/CĐ-ĐS, ngày 2/11/2023 của TCT ĐSVN về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Công văn số 520-CV/ĐU, ngày 7/11/2023 của Đảng ủy TCT ĐSVN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hàng năm đưa nội dung phòng chống vi phạm nồng độ cồn vào việc ký cam kết đảm bảo ANTT, ATGTĐS./.